Ejup Mušoviæ

Ejup MušovicDr Ejup Musoviæ je roðen u Tutinu 1930. godine. Najveæi sandžaèki historièar. Objavio je nekoliko knjiga od kojih su najznaèajnije: „Etnièki procesi i etnièka struktura stanovništva Novog Pazara'', „Tutin i okolina'', „Muslimansko stanovništvo od pada Despotovine 1459. i njegova sudbina'', „Muslimansko stanovništvo Crne Gore'', i dr.

Objavio je na desetine originalnih nauènih radova. Osnivaè je Novopazarskog muzeja i zbornika. Umro je u Novom Pazaru 1995. godine.

Bibliografija:
KASARNA U NOVOM PAZARU

Nahija Jeleè u XVI veku - kadiluk Novi Pazar - sandžak Bosna, Novopazarski zbornik br. 5, Novi Pazar 1981, pp. 41-75; i s t i,

Nahija Mileševo krajem XV vijeka, Istorijski zapisi, god.62, br. 1-2, Titograd 1989, pp. 11-22; Zbornik radova sa nauènog skupa održanog 22. i 23. aprila 1995. godine u Sarajevu - Društveni i državno - pravni kontinuitet Sandžaka, Sarajevo 1996, pp. 282;

ponedeljak, 27. mart 2006.
Nauèni skup u Novom Pazaru o dr Ejupu Mušoviæu

Istorijski osvrt na prostor

Novi Pazar - Muzej Ras u Novom Pazaru je organizovao nauèni skup pod nazivom "Istorijski osvrt na prostor gde se rodio i stvarao dr Ejup Mušoviæ". Skup je organizovan povodom deset godina od smrti Ejupa Mušoviæa, prvog doktora istorijskih nauka u ovom kraju i osnivaèa muzeja Ras. Mušoviæev društveni i nauèni rad sagledavan je sa više aspekata: od seæanja na njegov životni put i stvaralaèki rad, preko njegovog doprinosa rasvetljavanju tema iz lokalne sredine, zaèetnika istraživanja u novopazarskom kraju, etnièke istorije u njegovom nauènom delu, arhitektonskim spomenicima novopazarskog kraja u radovima, Mušoviæevog doprinosa ostvarivanju ciljeva i zadataka vaspitanja i obrazovanja do crnogorskih Muslimana. O svemu ovome su govorili akademici Zoran Lakiæ, Jašar Redžepagiæ, Bogumil Hrabak i Petar Vlahoviæ, zatim, dr Olga Zirojeviæ, dr Hatidža Èar-Drndar, mr Ramiz Crnišanin, dr Sait Kaèapor, Miodrag Radoviæ, Dragica Premoviæ-Aleksiæ i drugi.

Sastavni deo ove nauène manifestacije je i izložba slika, grafika i crteža "Novi Pazar kao likovna tema" slikara Mehmeda Slezoviæa. Izložba je otvorena u muzeju Ras. Uèesnici ovog skupa su obišli kulturno-istorijske spomenike u Novom Pazaru i okolini. S.Novosel

 

Doktorska disertacija na Beogradskom univerzitetu 1978. godine:

MUŠOVIÆ, EJUP, Etnièki procesi i etnièka struktura stanovništva Novog Pazara. 1, 248, 186 listova.

Lista radova na ovom sajtu

Književnost

  Historija

  Bosanski jezik

   Kulturno nasljeðe

    Obièaji

     Drugi o Bošnjacima

      Filozofija i umjetnost

       Bibliografije

        Znameniti Bošnjaci

         Impresum

          Poèetna strana

           Autori

            Da li ste èuli za bošnjaèkog alhamijado pjesnika iz Sandžaka Sulejmana Tabakoviæa?

            Poziv na saradnju

            Postovani posjetioci,

            Počeo je sa radom sajt Bosnjaci.rs čiji je osnovni cilj digitalizacija i postavljanje na internet baštine Bošnjaka.
            Cilj nam je da u redakciju sajta uključimo što više ljudi i da objavimo što više materijala. Svi zainteresovani naučnici, književnici, fotografi, umjetnici mogu se javiti na redakcija@bosnjaci.rs da bi se dogovorili oko saradnje.
            Također, pozivamo sve one koji su primijetili da neki rad nije objavljen kod nas, a da mu je tu mjesto, da nam se jave na isti mail.

            Posljednji tekstovi

            Kada prolazite kroz Sjeverin, otvorite prozor.... ili prica o mom komsiji...

            Nermin Hadzic

            Pogrešna vaga

            Hajro Ikiæ

            Crna Bajka

            Hajro Ikiæ

            Ćilimarstvo u sjeničkom kraju

            Sulejman Muftarevic-Heman

            Ko smo mi Bošnjaci

            Muhamed Filipovic

            Poetsko „Kolo prijatelja“

            Anonim

            Slovo o bogomilima Sandžaka

            Redžep Škrijelj

            Rožaje u KÂMÛSU'L-AL'ÂM-u Šemsettina Samija

            Redžep Škrijelj

            Zlatan Čolaković ( Zagreb,13. II 1955- Boston 20.XII 2008)

            Šerbo Rastoder

            Bosanska crkva: Novo tumačenje

            Muhedin Fijuljanin