Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/bosnjaci/public_html/db_fns.php on line 4

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/bosnjaci/public_html/db_fns.php on line 4
Transformacija znaèenjskih jedinica usmjenog pjesništva u poeziji Skendera Kulenoviæa - Bosnjaci

Transformacija znaèenjskih jedinica usmjenog pjesništva u poeziji Skendera Kulenoviæa

Autor: Sead Šemsoviæ

 

Utjecaj jednog vida izražavanja na drugi u okviru jedne umjetnosti, mada inaèe èesta pojava, posebno u 20. st., nije jednako èesto predmetom prouèavanja, naroèito u bosanskoj nauci o književnosti. Ova situacija posebno je karakteristièna u sluèaju savremenog prouèavanja meðusobnih utjecaja usmene i pisane književnosti kod nas, te je ovoj problematici u južnoslavenskim okvirima - koliko je nama poznato - u posljednjih gotovo trideset godina posveæen samo jedan ambicioznije zasnovan zbornik: Фолклорните импулси во македонската литература и уметност на XX век - Зборник на трудови од мегународниот собир Скопје, 23-24 октомври 1998; Скопје, 1999., koji meðutim kao cjelina ni približno nije uspio udovoljiti zahtjevima njegove teme, pritom, naravno, ne raèunajuæi nekoliko kvalitetnih tekstova. Meðutim, ako se pokuša ustanoviti neka poèetna zakonitost meðudjelovanja usmene i pisane književnosi, u osnovi razlikujemo èetiri osnovna tipa ili nivoa utjecaja usmene književnosti na pisanu, i to:

- Tematsko-fabularni nivo (djelo pisane književnosti preuzima prièu ili temu iz usmene književnosti, njenu poruku ili daje sasvim drugaèije viðenje problema prezentiranog u djelu usmene književnosti; ovaj nivo utjecaja karakterizira Isakoviæevu dramu Hasanaginica, dramu Zidanje Skadra Mirka Korolije, Horozoviæev roman Imotski kadija itd.),

- Nivo narativnih strategija (djelo je graðeno naratološkim osobinama karakteristiènim za usmenu književnost, kao u sluèaju nekih djela Ive Andriæa,

Literatura

Husein Bašiæ, Može li biti što bit' ne može: Antologija lirskih narodnih pjesama iz Sandžaka. Tuzla, 1991.

Hamid Dizdar: Sevdalinke, Izbor iz bosanskohercegovaèke narodne lirike, Sarajevo, 1944.

Marija Kleut, Narodne pesme u srpskim rukopisnim pesmaricama XVIII i XIX veka, Matica srpska, Beograd - Novi Sad, 1995.

Skender Kulenoviæ, Soneti (bibliofilsko izdanje), Prva književna komuna, Mostar, 1973.

Skender Kulenoviæ, Pjesme / Pripovijetke, Savremena književnost naroda i narodnosti BiH u 50 knjiga, knj. br. 5, Sarajevo, 1984/1985.

Vuk Stefanoviæ Karadžiæ, Srpske narodne pjesme I, Beograd, 1988.

Munib Maglajliæ, 101 sevdalinka, Mostar, 1978.

Munib Maglajliæ, Antologija bošnjaèke usmene lirike, Sarajevo, 1997.

 

(Novi izraz, ljeto 2003, br. 20, str. 121-132, Sarajevo)
Da li ste ?uli za bošnja?kog alhamijado pjesnika iz Sandžaka Sulejmana Tabakovi?a?

Poziv na saradnju

Postovani posjetioci,

Počeo je sa radom sajt Bosnjaci.rs čiji je osnovni cilj digitalizacija i postavljanje na internet baštine Bošnjaka.
Cilj nam je da u redakciju sajta uključimo što više ljudi i da objavimo što više materijala. Svi zainteresovani naučnici, književnici, fotografi, umjetnici mogu se javiti na redakcija@bosnjaci.rs da bi se dogovorili oko saradnje.
Također, pozivamo sve one koji su primijetili da neki rad nije objavljen kod nas, a da mu je tu mjesto, da nam se jave na isti mail.

Posljednji tekstovi

Aspekt Muminoviæeve kritièke filozofije

Šefket Krciæ

Utopicum kao indikacija krize humanuma

Rasim Muminoviæ

Bosna i Bošnjaci, jezik i pismo (II)

Muhsin Rizviæ

Bosna i Bošnjaci, jezik i pismo (I)

Muhsin Rizviæ

Kada prolazite kroz Sjeverin, otvorite prozor.... ili prièa o mom komšiji...

Nermin Hadzic

Pogrešna vaga

Hajro Ikiæ

Crna Bajka

Hajro Ikiæ

Sulejman Muftarevic-Heman

Ko smo mi Bošnjaci

Anonim

Poetsko

Anonim