Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/bosnjaci/public_html/db_fns.php on line 4

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/bosnjaci/public_html/db_fns.php on line 4
Mapa grotesknih stanica - Zehnija Buliæ: ''Intimna groteska'' - Bosnjaci

Mapa grotesknih stanica - Zehnija Buliæ: ''Intimna groteska''

Autor: Enes Haliloviæ

 

Zehnija Buliæ: Intimna groteska, "Arka", Smederevo, 2003.

 

Narator, u ironiènoj slici uzavrele pozornice kojom defiluju igraèi besmisla, intimno komunicira sa èitaocem - neka pitanja meðu njima i predmeti zajednièke preokupacije, kao i mjesta koja posjeæuju i rasprave o literaturi koje vode, dokazuju da tok kratkog romana meandrira izmeðu svakodnevnih obaveza koje se ovdje poetskim i humorom uzdižu do nivoa sopstvenièke procesije i mišljenja o tajnama èovjekova življenja koje je protkano zavaravanjem umjetnosti. Ovdje se umjetnost predstavlja kao varka, igra ili skrivanje od stvarnosti, a ponajviše kao lutanje. Narator, koji nas vodi kroz roman, èestom promjenom raspoloženja, dosjetkama, liènim ritualima, dokolièarenjem ili svakojakim perverzijama, jeste dotakao mnoge segmete ljudskog trajanja, ali se ponajviše ukazuje kao lutalica opèinjen jeftinim životima i neobiènim sudbinama žena i obesmišljenih tipova.

Neposredna komunikacija obiluje humorom, iskrenošæu koja se doèarava kao otkrivanje sopstvenih mana, lièna istorija lutanja ili mapa perverznih i grotesknih stanica. Ovaj roman nosi likove upregnute u šarolik sistem i kao da postoji neka nit izmeðu ovih lica - nit izguba, nit besmisla, nit koja odvlaèi u zajednièku suštinu, dreèavu i neprijatnu. Zakiæeno satiriènim kazivanjem, ovo kolo jeftinih dama, umišljenih koji zbore o umjetnosti i izgledom pokušavaju da je dokažu, zaspalih nespina i spadala koja nazor iskaèu iz sopstvenih kategorija, obilježava širi krug skrojen apstrahovanjem i prije svega dedukcijom nad sklonostima ovdje opisanih. Karakterizacije na ovoj sceni besmisla uvijek zapoèinju nadimkom koji s pravim omjerom razotkriva karakter, zbaèen ideal, kraðu, uzaludno šaranje bojama ili zanimanje. To su ljudi zastali u traženju sebe, izvrnute svijesti, okrenuti da teku uzvodno - fotosi iz njihovih života u ovom romanu bivaju pokazatelji preokupacija, bolesnih afiniteta i kompleksne ruže vjetrova koji hujaju u glavama kojima je naseljeno Slonište. Ime ovog objekta - ovo zajednièko groblje - takoðe iskazuje sudbinu gostiju koji, iz noæi u noæ, upuhavaju iluziju u svoje sujete i jedni drugima bivaju predmeti posmatranja koji su bili i koji æe opet biti na istom mjestu. Za tim stadijumom bolesne bajke žaliæe svi gosti Sloništa onda kada ostane srušeno - baš kao i ideali gostiju - onda kada jedan od njih, Moler, bude prinuðen da svoje tri slike nosi na drugu mezgu surove životne igre. Te tri slike u Sloništu bijahu njegova prva i jedina izložba koja traje godinama, a on je - ni manje ni više - kustos Sloništa u kome je pisac izložio urušene dvonoge uživaoce primitivizma, kradljivce brkova i redova, umišljene profesionalne stražare koji navodno brinu da neko ne siluje pravdu.

Pisac istièe mišljenje da bi patetik za Slonište rekao da je hram dima i piva, a da Hese ovdje nikada ne bi napisao Stepskog vuka, jer bi u prisutnima vidio klinièke sluèajeve koji bi svi od reda mislili da treba da budu glavni. Ljudi u Sloništu su dio inventara. Meðu njma je muškarac èlan organizacije žene u crnom, tip iz Društva protiv side koji emancipuje okolinu i igra sudbinsku igru obuèen u veliki prezervativ i politièar koji u masi, povodljiv i zaplašen, skandira èak i protiv sebe. Prema sinopsisu snimanja ovih likova otkrivamo sklonost pripovjedaèa da nadimcima crta karektere. Likovi su u Intimnoj groteski brižno naslagani na katove, a pisac, misleæi o njima, poredi ih sa dvije ptice iz pjesme Stevana Raièkoviæa koje su tu skupa, a ne znaju.

U defileu spaljenih umova i naslikanih bizarija, uroborski izjedene sudbine bivaju ironizirane od pisca koji ironizira i sopstveni stav te i sebe svrstava u uživaoca truljenja u Sloništu. Faze ovog truljenja su groteskne baš kao što je sva prièa intimna groteska ili zbir intimnih groteski. Ljudi u mreži besmislene oligarhije, koju diktiraju neke urokljive oèi, uhvaæeni su u pišèevu igru kao u paukovu mrežu, izloženi su kao što su izložene èarape na opisanoj izložbi.

Za pisca ovog romana, Zehniju Buliæa, sama umjetnost je, najprije, igra u kojoj je sve podreðeno njenom trajanju do kraja same knjige, jer ovdje od prvog reda cilj pripovjedaèa jeste da se odguši osjeæaj, da se iskaže rijeè zastala u grlu, da se isprièa prièa. Za Buliæa je literatura igra, baš kao igra sunca, automobila, izloga i kafanskih gostiju koju je pokazao na stranicama ove knjige, ali to je i opasna igra - igra na strmim livadama Askinim. "Život je i onako poslovièno težak da bi ga umjetnost još više otežala", podsjeæa Buliæ koji svojoj pripovjedaèkoj igri daruje stav o nagonu kazivanja i savladavanja neiskazanih rijeèi i strast lutanja pustim ulicama u cipelama koje ne propuštvaju vodu, kako se i okonèava ovaj roman.

 

Sanoptikum
Da li ste ?uli za bošnja?kog alhamijado pjesnika iz Sandžaka Sulejmana Tabakovi?a?

Poziv na saradnju

Postovani posjetioci,

Počeo je sa radom sajt Bosnjaci.rs čiji je osnovni cilj digitalizacija i postavljanje na internet baštine Bošnjaka.
Cilj nam je da u redakciju sajta uključimo što više ljudi i da objavimo što više materijala. Svi zainteresovani naučnici, književnici, fotografi, umjetnici mogu se javiti na redakcija@bosnjaci.rs da bi se dogovorili oko saradnje.
Također, pozivamo sve one koji su primijetili da neki rad nije objavljen kod nas, a da mu je tu mjesto, da nam se jave na isti mail.

Posljednji tekstovi

Aspekt Muminoviæeve kritièke filozofije

Šefket Krciæ

Utopicum kao indikacija krize humanuma

Rasim Muminoviæ

Bosna i Bošnjaci, jezik i pismo (II)

Muhsin Rizviæ

Bosna i Bošnjaci, jezik i pismo (I)

Muhsin Rizviæ

Kada prolazite kroz Sjeverin, otvorite prozor.... ili prièa o mom komšiji...

Nermin Hadzic

Pogrešna vaga

Hajro Ikiæ

Crna Bajka

Hajro Ikiæ

Sulejman Muftarevic-Heman

Ko smo mi Bošnjaci

Anonim

Poetsko

Anonim