Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/bosnjaci/public_html/db_fns.php on line 4

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/bosnjaci/public_html/db_fns.php on line 4
Buduæa sumnja u ovo vrijeme - Dušan Vidakoviæ, ''Iscrpljivanje nièim'' - Bosnjaci

Buduæa sumnja u ovo vrijeme - Dušan Vidakoviæ, ''Iscrpljivanje nièim''

Autor: Enes Haliloviæ

 

Dušan Vidakoviæ, "Iscrpljivanje nièim", KALEKOM, Beograd, 2003.


Stav Aleksandra Baljka da se i velike drame mogu igrati na maloj sceni našao je izuzetnu potvrdu u "Iscrpljivanje nièim" Dušana Vidakoviæa. Na haiku formu Vidakoviæ je majstorski nakalemio senzacije nad balkanskim besmislicama i udenuo ih u svevremenske poruke. Na koricama knjige Nikola Miloševiæ je zabilježio da Vidakoviæ najveæe domete ostvaruje kada stvara po kljuèu antropološkog pesimizma.

Knjiga aforizama provuèenih kroz haiku poèinje èišæenjem obraza i Partijom. Ustinu, èišæenje obraza, i to od strane mnogobrojnih partija, jeste akcija koja je obilježila posljednjih petnaestak godina u Srbiji. Ovaj model jeste uoèljiv na svim prostorima i u svim vremenima - njegov odraz na mapi èovjekovog življenja jeste opšte licemjerstvo i mraèno dodvorištvo. Najvrednija odlika Vidakoviæevog aforistièkog kazivanja jeste èinjenica da njegove rijeèi imaju znaèenje i viðenje na društvenoj pojavi, ali i fokusiraju veliki broj srodnih problema, te jedan aforizam biva kljuè za mapu na kojoj je nekoliko fenomena koji su bliski po apsurdnosti, po krivdi ili po zlu.

Mnogobrojni stavovi o kolektivnom damaranju, o uticaju na rulju i pišèeva svijest o istoriji i bilježenju èovjekovih tragova, uoblièili su u "Iscrpljivanju nièim" dvadesetak antologijskih aforizama koje u antologije mogu uvrstiti tumaèi aforizama i tumaèi haikua. Vidakoviæ zna da se poigra vremenima, sudbinama i idejama. On kazuje u srži tretirane životne sirovine, kazuje a ne bježi od morbidnih zakona današnjeg èovjeka jer hoæe da tumaèi i da posmatra. To je strast stavljena pod pošast. Ima fatalizma u Vidakoviæevom kazivanju, ima i uroborskog traganja - sve nestaje i utapa se u sebe, a pisac zna da je nošen burom besmisla o kojoj pjeva.

Crnjanski navodi da jedan haiku o djeèaku i leptiru zna cio Japan. Rijeè je o nadi majke da se sin zadržao, zaigrao, u lovu na leptira. Japan zna za tu nadu koja prevazilazi znanje, zato je Japan Japan, ali svi judi ovog jezika moraju znati za rijeèi Dušana Vidakoviæa: "Jednom æe, valjda, / ljudi sumnjati da baš / ovako beše". Navedeni aforizam je realnost današnjeg Balkana i njegov poraz. Bez znanja o buduæoj sumnji naših potomaka neæemo znati kakvim smo prokletstvom hranili naša sjemena. Srešæemo u Vidakoviæevoj knjizi i istinu koja obara pogled i trijumf koji se umiva plaèem žrtve da bi se prikazao "èist kao suza". Nekom je i grip izgovor da ne ljubi bližnjeg svog. Emil bi Sioran mnoge kaznio èitanjem odliène Vidakoviæeve knjige "Iscrpljivanje nièim".

 

 

(Sanoptikum, 2004)
Da li ste ?uli za bošnja?kog alhamijado pjesnika iz Sandžaka Sulejmana Tabakovi?a?

Poziv na saradnju

Postovani posjetioci,

Počeo je sa radom sajt Bosnjaci.rs čiji je osnovni cilj digitalizacija i postavljanje na internet baštine Bošnjaka.
Cilj nam je da u redakciju sajta uključimo što više ljudi i da objavimo što više materijala. Svi zainteresovani naučnici, književnici, fotografi, umjetnici mogu se javiti na redakcija@bosnjaci.rs da bi se dogovorili oko saradnje.
Također, pozivamo sve one koji su primijetili da neki rad nije objavljen kod nas, a da mu je tu mjesto, da nam se jave na isti mail.

Posljednji tekstovi

Aspekt Muminoviæeve kritièke filozofije

Šefket Krciæ

Utopicum kao indikacija krize humanuma

Rasim Muminoviæ

Bosna i Bošnjaci, jezik i pismo (II)

Muhsin Rizviæ

Bosna i Bošnjaci, jezik i pismo (I)

Muhsin Rizviæ

Kada prolazite kroz Sjeverin, otvorite prozor.... ili prièa o mom komšiji...

Nermin Hadzic

Pogrešna vaga

Hajro Ikiæ

Crna Bajka

Hajro Ikiæ

Sulejman Muftarevic-Heman

Ko smo mi Bošnjaci

Anonim

Poetsko

Anonim