Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/bosnjaci/public_html/db_fns.php on line 4

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/bosnjaci/public_html/db_fns.php on line 4
Sjemenske lutke - Bosnjaci

Sjemenske lutke

Autor: Ahmet Pupoviæ

 

  Dugo oèekivani trenutak nije mogao da se nagovijesti, pa su se teturanja prevrtala od nemila do nedraga. Zaèuðujuæe u životu je bilo što željeni cilj nije mogao lako biti ostvaren pa je tako zaneseni Abedin plaæao skup ceh svojim neostvarenim zanosima. Od malena su na njega gledali kao na nešto neobièno, nešto posebno, nesvakidašnje. Varošica u kojoj je rastao prosto je uranjala u neka razvratna nagaðanja: da li æe ovaj živahni i vragolasti mališan najzad obuæi hodželarsko džube i na glavu staviti ahmediju.

- Hodža æe biti - govorili bi jedni.

- Neæe! - uporno bi ponavljali drugi.

- Ni hodža ni vrag - bahato odvaljivali treæi.

- Za hodžu treba asal.

- Bez asla ne možes ni u èobane, a kamol gdje drugdje.

- Maljajani je vama to što nagaðate - uporno se branio Midhad. Vi kao da se klatite na nekakvoj gipkoj grani izmeðu jave i sna. Abedin nikada neæe biti hodža, jer ga za to ne veže porodièna loza.

- Pa dobro! - protivio se Demuš. Ni mula Filipu nije bilo do loze pa se zahodžio i boljeg alima niije bilo od njega u kasabi. Svi su govorili: Ko mula Hajro.

- A sad... eno i njegov sin mula Diko ide njegovim stopama.

- A, ha, ha, ha, ha...ha...

- He...he...he...he!

- Škunta, škunta, hodža ne može biti škunta - kikotao se od smijeha i srakao kao u pjesmi Midhad, a sa èela mu se slivao znoj kao rosa po nepokošenoj travi pred sam izlazak sunca.

Pokatkad, soba je tonula u tišinu. Veèernja tama je bila sve gušæa. Tek ponekad bi progovorila neka od žena, jer su one imale glavnu ulogu u razgovoru. Hanum Zada je stalno lomila prste od ruku i primicala tespih i u sebi nešto mrmoljila ustima tako da je niko nije razumio, ponavljajuæi po trideset i tri puta. U namazu je molila Boga da kasaba ne ostane bez hodže. Amin!

- Stariji pomriješe, a mlade nikako natjerati da se prihvate tog poèasnog zvanja, kolko maèku u vreæu.

- Aman, brate šta da èinimo bez hodže, nema nas ko ukopati, izaæi æemo iz vjere. Svi æemo podivljati!

- Od hazreti Adema i Have koji su snovali svijet, za vjeru nije bilo teže - ponovo lomeæi ruke i namièuæi tespih buncala je hanum Zada na prostrtoj koži od ovna devetaka kojega su zaklali za kurban i nanijetili da na nju sjedne mubareæ sa sveèanim sunetom i blagoslovi kuæu.

- Stariji pomriješe, a mlaði neæe u hodže velim.

- Šta nagaðate toliko o hodžama? - odvali neko iz publike. Znate li da su hodže preskupe za naše prilike, a sada se živi više nego obièno, pa možemo bez njih.

- E, he, he, he...eh!

- Ti si se Mušane preæafirio. Daleko mi grob od tebe. Pun si šejtana. Bježi od mene, nalet te bilo trista konaka. Zar ti tako da huliš vjeru, a do juèe u vašoj kuæi su hodže nicale kao peèurke. Svi ste se odista preæafirili.

- Otkako dovedoste onu kaurku u vašu kuæu... A ona je bila pravosojkinja, osim gospodin prota mali koji je rahmetli mu duša po stoti put znao cijeli Kur'an naizust - odvali ljutito i cinièki hanum Zada kao æuskijom.

- Bogami, nagaðate kao prave bajalice o "Svetoj Trojici". Zar neko bez asla može da bude prvi graðanin u kasabi, bez èije rijeèi i odobrenja ne smiješ ni zucnut. Njih i vlast i Bog poštuje. A šta onda da kažem za nas obiène smrtnike. Zaista se ne mogu pomiriti da ono pravo demonsko i perfidno kopile obuèe hodželarsku mantiju i okiti se ahmedijom. Ne to, vala, pa makar mi odsjekli glavu. Ono što mislim govorim, iako sam svjestan da je istina gorka, treba je govoriti pa bilo vam drago ili ne, što Bog zna ne treba kriti od ljudi, jer oni znaju samo onoliko koliko vide i vjeruju u ono što im se prièa, a svako prièa za svoju æef i volju. A volja je jedno, a stvarnost drugo. Ne mijenja Midhad onu prvu, no mu je uvijek prva zadnja. Takav je on bio ispoèetka.

- E moja braæo! Vidim ja da smo pri kraju, a primakao se i kraj svijeta, pa se tako zatvaraju dobroti vrata.

- Allahimanet, braæo, svima osim Mušanu. Njemu ne velim ništa. On je davno prešao u æafirski red. Njemu se šejtan uvukao u srce i glavu i sa njim gospodari kao sa Mir Ðonom kada mu je uzeo ženu za mamu da mu porodi ženu koja se javila sluèajno tjerajuæi goveda, a trudna žaba skakutala po livadi, jedva se gegajuæi èas na jednu, èas na drugu stranu.

- A jadna Fatuša, prosta i naivna: sa hajvanima je rasla, sa hajvanima se i ružila i bila pravi hajvan.

- A kako i ne bi kad je trudnoj žabi ponudila sebe za mamu kad se bude poraðala, ne misleæi pri tom da su Sejmenske luke i Hridski krš puni šejtana koji po svu dragu noæ èarobno sviraju uz svoje predate instrumente od strane onih koji stalno imaju šejtana na ustima.

Da li ste ?uli za bošnja?kog alhamijado pjesnika iz Sandžaka Sulejmana Tabakovi?a?

Poziv na saradnju

Postovani posjetioci,

Počeo je sa radom sajt Bosnjaci.rs čiji je osnovni cilj digitalizacija i postavljanje na internet baštine Bošnjaka.
Cilj nam je da u redakciju sajta uključimo što više ljudi i da objavimo što više materijala. Svi zainteresovani naučnici, književnici, fotografi, umjetnici mogu se javiti na redakcija@bosnjaci.rs da bi se dogovorili oko saradnje.
Također, pozivamo sve one koji su primijetili da neki rad nije objavljen kod nas, a da mu je tu mjesto, da nam se jave na isti mail.

Posljednji tekstovi

Aspekt Muminoviæeve kritièke filozofije

Šefket Krciæ

Utopicum kao indikacija krize humanuma

Rasim Muminoviæ

Bosna i Bošnjaci, jezik i pismo (II)

Muhsin Rizviæ

Bosna i Bošnjaci, jezik i pismo (I)

Muhsin Rizviæ

Kada prolazite kroz Sjeverin, otvorite prozor.... ili prièa o mom komšiji...

Nermin Hadzic

Pogrešna vaga

Hajro Ikiæ

Crna Bajka

Hajro Ikiæ

Sulejman Muftarevic-Heman

Ko smo mi Bošnjaci

Anonim

Poetsko

Anonim