Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/bosnjaci/public_html/db_fns.php on line 4

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/bosnjaci/public_html/db_fns.php on line 4
Poetska korekcija svijeta - Jahja Fehratoviæ, ''Korektor sveznadar'' - Bosnjaci

Poetska korekcija svijeta - Jahja Fehratoviæ, ''Korektor sveznadar''

Autor: Samir Hanuša

 

Jahja Fehratoviæ, "Korektor sveznadar", "Produkcija SENT", Novi Pazar 2004.


Knjiga poezije mladog novopazarskog pjesnika Jahje Fehratoviæa „Korektor sveznadar" nastala je u vremenu koje ne samo da je nepoetsko, veæ je i veoma ignorantski nastrojeno prema ovom drevnom i, usuðujem se reæi, baziènom književnom rodu. Onom vjeèitom, ponekad retorièkom a ponekad stvarnom pitanju: ima li smisla pisati? treba dodati još jedno: ima li smisla danas pisati poeziju? U vremenu u kojem se i pisci i èitaoci sve više okreæu prozi, posebice romanu, poezija, sa sve pjesnicima i uživaocima poezije, na putu je da postane jedan egzotièni vid komunikacije, možda èak i jezik u izumiranju kojim se služi tek pjesnièki nacion u nestajanju. U takvom jednom vremenu Jahra Fehratoviæ je objavio svoju prvu knjigu pjesama.

Zagonetni naslov ove knjige predstavlja i kljuè za ulazak u poetski svijet Jahje Fehratoviæa. Tek nakon intenzivnog èitanja knjige, nakon one nužne stanke, onog èudesnog vremenskog tjesnaca izmeðu èitanja i formiranja prvog utiska o proèitanom, polako poèinju da nam se otvaraju vrata tog poetskog svijeta. Veæ u naslovnoj sintagmi ''Korektor sveznadar'' nasluæujemo spoj tradicionalnog i modernog - sveznadar i korektor, onaj koji sve zna, koji je sveznajuæi i koji je još i popravljaè, opominjaè, korilac. I zaista - ko je taj ''Korektor sveznadar''? Da li je to pjesnik, njegova poezija ili sami Bog? Ali je sušta istina da je ovom nesavršenom svijetu u kojem živimo zaista potreban ''Korektor sveznadar'' koji æe nas, dehumanizirane i automatizirane, vratiti zaboravljenim suštinama života.

''Korektor sveznadar'' je pjesnièki prvijenac Jahje Fehratoviæa. U jednom mladalaèki širokom zahvatu pjesnik je pokušao da cijeli svoj dosadašnji život obuhvati i poetski transponuje u knjigu koja je pred nama. U tome je u dobroj mjeri i uspio. Ali je, takoðer, uspio da izbjegne i sve zamke koje sa sobom nosi prva pjesnièka knjiga. U toj žarkoj želji da ustihuju sebe i svoj život, mnogi mladi pjesnici naprosto nestanu u stihiji emocija koje provaljuju iz njih. Jahja Fehratoviæ je uspio da svoju živu mladalaèku emociju pretoèi u znalaèki odmjerenu poeziju. Ovdje je poetska brana izdržala emocionalnu stihiju. A to je odlika zrelih i formiranih pjesnika.

I poezija Jahje Fehratoviæa je, poput samog naslova, spoj tradicionalnog i modernog. Tradicionalnost se, uslovno reèeno, ogleda u arhaiènoj leksici, patiniziranoj atmosferi koja lebdi nad stihovima, u cijelom tom bezmalo izgubljenom svijetu koji naseljava ovu knjigu. Sa druge strane, stihovima organiziranim u kratkim ritmièkim udarima, povremenim ironijskim i crnohumornim diskursom kombinovanim sa blagom sjetom i rezignacijom, intertekstualnošæu, metatekstualnim razmišljanjima o poeziji, jeziku, Bogu, ova poezija duboko ulazi u vode modernog i postmodernog pjesništva. To je poezija koja se opire svrstavanju, poezija koja nastaje u rasponu od tradicionalnog, preko modernog, do postmodernog, èineæi na taj naèin specifièni poetski sublimat koji je, èini mi se, i jedini moguæi odgovor na plural dvadest i prvog stoljeæa.

Fehratoviæ nam nudi knjigu zrele poezije, precizne i lapidarne, poezije lišene opštih mjesta, lutanja i patetike. Veæ svojom prvom knjigom izgradio je osebujan pjesnièki izraz koji je na dobrom putu da, potvrðen veæ sljedeæom knjigom, postane prepoznatljiv i originalan.

 

 

 

(Sanoptikum, 2004)
Da li ste ?uli za bošnja?kog alhamijado pjesnika iz Sandžaka Sulejmana Tabakovi?a?

Poziv na saradnju

Postovani posjetioci,

Počeo je sa radom sajt Bosnjaci.rs čiji je osnovni cilj digitalizacija i postavljanje na internet baštine Bošnjaka.
Cilj nam je da u redakciju sajta uključimo što više ljudi i da objavimo što više materijala. Svi zainteresovani naučnici, književnici, fotografi, umjetnici mogu se javiti na redakcija@bosnjaci.rs da bi se dogovorili oko saradnje.
Također, pozivamo sve one koji su primijetili da neki rad nije objavljen kod nas, a da mu je tu mjesto, da nam se jave na isti mail.

Posljednji tekstovi

Aspekt Muminoviæeve kritièke filozofije

Šefket Krciæ

Utopicum kao indikacija krize humanuma

Rasim Muminoviæ

Bosna i Bošnjaci, jezik i pismo (II)

Muhsin Rizviæ

Bosna i Bošnjaci, jezik i pismo (I)

Muhsin Rizviæ

Kada prolazite kroz Sjeverin, otvorite prozor.... ili prièa o mom komšiji...

Nermin Hadzic

Pogrešna vaga

Hajro Ikiæ

Crna Bajka

Hajro Ikiæ

Sulejman Muftarevic-Heman

Ko smo mi Bošnjaci

Anonim

Poetsko

Anonim