Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/bosnjaci/public_html/db_fns.php on line 4

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/bosnjaci/public_html/db_fns.php on line 4
Daždevnjaci - Bosnjaci

Daždevnjaci

Autor: Refik Lièina

 

1.

Kad se svuèe behar sa voæaka, Šavèani poènu sa strižom ovaca. Avlije se zabijele kao usred zime i napune maskarom i smijehom. Samo ovce tužno bleje. Stoje zaèuðene uz plotove ili trèe gore-dole, dozivajuæ jedna drugu jer se, ošišane, ne mogu poznati.

Nekoliko dana iza toga zabijeli se grmlje uz obale rijeke Aje. Žene peru vunu i reðaju bale preko grmlja na lijevoj obali koje je vazdan okrenuto k suncu. Osušene bale raširiæe opet niz avlije oko kuæa, vlaèiti ih dugo i drndati, sve dok vuna ne bude mekana i nježna poput magle. I zapoènu prela - najljepši mahalski praznici. Svake veèeri žene se skupe u jednoj kuæi, zabrundaju u vrtlogu motovila i vretena, jeknu pjesme o ašiku i veremu, zamirišu masne pite, masne halve i cicvare.

Predivo se, krajem juna, nosi na bojenje, grade se razboji i oštre kirkiti, a najbolje tkalje silaze do Pembe s darovima i sa molbom da im naðe lijepa daždevnjaka.

Isprva se Pemba neæka i brani prièom da je ostarala, da ne vidi i da je noge više ne slušaju. Ali tkalje navaljuju i kunu se kako æe je, što se primi šara - nagraditi ovcom il jednim æilimom. Šavaèki su æilimi na visokom gledu, jer njihove šare niko, osim naših tkalja, ne umije uhvatiti i na potku prenijeti. Pazarski trgovci ne pitaju za cijenu, kupuju ih «na ðuture» i zatim ih preprodaju na velikim bazarima u velikim gradovima Istanbulu, Dubrovniku, Beèu, Veneciji.

I Pemba æe, ipak, na kraju pristati.

 

2.

Idemo puteljkom uz obalu rijeke, pokisli i ljuti. Aza puha u ruèice, ja otresam mokro granje lijska da je ne zalije i namještam kaiševe ranca jer se svlaèe i gule mi kožu sa ramena. Pemba psuje kišu, torbu, granje, svoju starost i blesave tkalje iz Šavaca koje ne vjeruju svojim oèima i prstima, veæ poganoj koži daždevnjaka. A njih nigdje nema. Obili smo svaki zaton, prevrnuli svak lisnik, naboj i plavinu, pretražili sve ledine uz obalu i vidjeli silu puževa kuæaša i puževa golaæa, mišinjaka i miševa, ali ni jednoga daždevnjaka.

Nekoliko dana pljuštale su kiše a jutros se nebo malo iscijedilo, pa je Pemba bila ubijeðenja kako æe se daždevnjaci pojaviti. Ispod jednog staroga lisnika, opažamo dva primjerka. Izgledaju robusno i strašno. Pemba se saginje, priteže im vretenasta tijela štapom, zagleda im znamenja i zvijezde na masnoj, kao katran crnoj koži.

- Ne valjaju - kaže. - Mladi.

- Kako ne valjaju? - pitam. - Baš su krasni.

- Ama, dijete, gledaj šare. Još se nisu rascvjetale kako treba i tkalje bi urnek pobrkale. Neka ovih, hajmo dalje.

Odgræemo lese lišæa i lese korova, zagledamo.

- Evo jednog - šapæe Aza. - O, koliku ima glavu!

Pemba ga prevræe vrhom èizme i zagleda sa svih strana, a daždevnjak, hujevit i snažan, vraæa se na trbuh, hmili naprijed, zadižuæi prednje noge lijenjo i sigurno kao dobar plivaè, premda Pemba s obje ruke pritiska štap o njegovo vretenasto truplo.

- Probaj - kaže.

Uzimam štap, pritiskam ga blago i osjeæam pod prstima èudesnu snagu ove životinje. Daždevnjak je valjuškast i dug desetak santimetara, ali još uvijek èuva svojstva i žestinu prapoèetka, božanske iskoni. Posmatram ga, i divim se: On se ne trza, ne mlati nožicama kao svaka druga zarobljena životinja - savršeno miran, vuèe naprijed. U tome ga, èini se, ništa ne može sprijeèiti. Glava mu je malko podignuta iznad tijela, kao da osmatra; oèi, zagasito-modre i duboke, kao oèi u bivola.

- Ovaj valja, nosi lijepe šare - kaže Pemba i otrže me èaroliji. I ja onda zagledam te šare. Imaju oblik i boju tikvinih cvijetova.

- Ne diraj ga Azo - vièe Pemba i hvata rukom Azinu ruèicu. - Peèe, grðe od kopriva.

- Peèe?

- Peèe, sine. Vatra živa...

Pemba odmahuje glavom, sklapa oèi i poèinje sa bajanjem. Pri tom èesto zijeva. Zatim vadi iz pojasa grubu prtenu mahramu, baca je preko daždevnjaka i zatim ga spretno uvija u nju, pa u jednu drugu, od crvene vune, i meæe taj povoj u torbicu.

 

3.

Tkalje se pomaljaju iz mrkline, ulaze tiho u avliju i penju se k nama na terasu bez ijedne rijeèi. Ima ih sedam i Pemba ih pita:

-

sanoptikum
Da li ste ?uli za bošnja?kog alhamijado pjesnika iz Sandžaka Sulejmana Tabakovi?a?

Poziv na saradnju

Postovani posjetioci,

Počeo je sa radom sajt Bosnjaci.rs čiji je osnovni cilj digitalizacija i postavljanje na internet baštine Bošnjaka.
Cilj nam je da u redakciju sajta uključimo što više ljudi i da objavimo što više materijala. Svi zainteresovani naučnici, književnici, fotografi, umjetnici mogu se javiti na redakcija@bosnjaci.rs da bi se dogovorili oko saradnje.
Također, pozivamo sve one koji su primijetili da neki rad nije objavljen kod nas, a da mu je tu mjesto, da nam se jave na isti mail.

Posljednji tekstovi

Aspekt Muminoviæeve kritièke filozofije

Šefket Krciæ

Utopicum kao indikacija krize humanuma

Rasim Muminoviæ

Bosna i Bošnjaci, jezik i pismo (II)

Muhsin Rizviæ

Bosna i Bošnjaci, jezik i pismo (I)

Muhsin Rizviæ

Kada prolazite kroz Sjeverin, otvorite prozor.... ili prièa o mom komšiji...

Nermin Hadzic

Pogrešna vaga

Hajro Ikiæ

Crna Bajka

Hajro Ikiæ

Sulejman Muftarevic-Heman

Ko smo mi Bošnjaci

Anonim

Poetsko

Anonim