Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/bosnjaci/public_html/db_fns.php on line 4

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/bosnjaci/public_html/db_fns.php on line 4
Jezièke nedoumice (II dio) - Bosnjaci

Jezièke nedoumice (II dio)

Autor: Fatima Pelesiæ Muminoviæ

 

Neko je rekao da se zavièaj najduže èuva u jeziku, da se rijeè ukotvljena u pamæenju iz djetinjstva ne da lahko mijenjati. To je jezik koji smo posisali sa majèinim mlijekom (maternji je zik), ali ubrzo se uvjerimo da neke izraze moramo korigirati, jer odudaraju od norme, standarda uspostavljenog na važeæim pravilima koja valja poštivati, kao što vozaè uvažava saobraæajne znake. Znamo šta se dešava kad u sistemu saobraæaja otkaže semafor, ili kad neki vozaè ne poštuje „crveno" ili postojeæi saobraæajni znak. „Nesreæe" u jeziku i ne vidimo, ali njihove posljedice su dalekosežne.

Dobre uèiteljice podstièu djecu da pravilno govore, ali vremenom djeca prihvataju govor sredine (idiom) i usvajaju ga sa svim natruhama, nepreciznostima. A dobro znamo da jezik predstavlja važnu kariku državnosti i identiteta jednog naroda. Otkrijmo na primjeru dijaloga izmeðu djeèaka Omera i djevojèice Mejre u èemu najviše griješimo u govoru:


Omer: Ko zna GDJE idemo? Oni u vlasti stalno OKO neèega razgovaraju, a nikako da se dogovore.
Mejra: Treba reæi: Oni O NE

Bošnjaèka rijeè 9, str. 38, 39 77
Da li ste ?uli za bošnja?kog alhamijado pjesnika iz Sandžaka Sulejmana Tabakovi?a?

Poziv na saradnju

Postovani posjetioci,

Počeo je sa radom sajt Bosnjaci.rs čiji je osnovni cilj digitalizacija i postavljanje na internet baštine Bošnjaka.
Cilj nam je da u redakciju sajta uključimo što više ljudi i da objavimo što više materijala. Svi zainteresovani naučnici, književnici, fotografi, umjetnici mogu se javiti na redakcija@bosnjaci.rs da bi se dogovorili oko saradnje.
Također, pozivamo sve one koji su primijetili da neki rad nije objavljen kod nas, a da mu je tu mjesto, da nam se jave na isti mail.

Posljednji tekstovi

Aspekt Muminoviæeve kritièke filozofije

Šefket Krciæ

Utopicum kao indikacija krize humanuma

Rasim Muminoviæ

Bosna i Bošnjaci, jezik i pismo (II)

Muhsin Rizviæ

Bosna i Bošnjaci, jezik i pismo (I)

Muhsin Rizviæ

Kada prolazite kroz Sjeverin, otvorite prozor.... ili prièa o mom komšiji...

Nermin Hadzic

Pogrešna vaga

Hajro Ikiæ

Crna Bajka

Hajro Ikiæ

Sulejman Muftarevic-Heman

Ko smo mi Bošnjaci

Anonim

Poetsko

Anonim