Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/bosnjaci/public_html/db_fns.php on line 4

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/bosnjaci/public_html/db_fns.php on line 4
Bošnjaèka rijeè - Bosnjaci

Bošnjaèka rijeè

Autor: Ferid Muhiæ

   

  Ne primjeæuju! Niko to veæ odavno ne primjeæuje! A ono najgore se zbiva pred našim oèima: svijet polako gubi dar govora! Još malo pa æemo svi onijemiti. Ne zato što nemamo više šta reæi, ne zato što to niko neæe razumjeti, nego zato što se više ne razgovara. Razgovor je razmjena rijeèi. Sada se umjesto rijeèi, razmjenuju signali. Plug koji ne ore, hrða! Plug jezika prekrila je teška hrða! Samo oslušnimo:

"...Ovo je za nas jasan signal...";
„...prethodni dogaðaji, bili su nedvosmislen signal...";
„...Nismo pravilno protumaèili vaš signal...." 

   Glava boli od tolikih signala! Ako nešto degradira savremenog èovjeka, ako nešto pobija njegovu najdublju suštinu, konaèno, ako išta ukida ono što je naša differentia specifica, to je onda svakako ova nevjerovatno raširena epidemija signaliziranja, koja sve više uzima maha! Kakav ptièiji grip! Biæe ptica dok je svijeta! Ali ljudskih rijeèi može lako nestati, ako ih mi u jatima ne othranjujemo u gnijezdu naše svijesti!
   Svi signaliziraju svakome; kao da niko i ne radi ništa drugo! Generalni sekretar UN šalje signal Savjetu bezbjednosti; Predsjednik SAD uputio je nov i jasan signal vladi Irana; EU ne prestaje sa signalima odgovornim institucijama u zemljama, buduæim èlanicama, šta da prestanu a šta da poènu da rade! U ovim zemljama ne prestaje da se ponavlja isto: vlada signalizira štrajkaèima da neæe prihvatiti njihove zahtjeve, štrajkaèki odbori emituju bez prestanka signale da ne kane prihvatiti vladine ponude!
   Kod kuæe, muž tek što je došao s posla; vjerna mu ljuba zadubljena u novine: „Ima li šta za ruèak?" - naivno pita. „Zar ne vidiš da èitam!? Nije li ti to dovoljno jasan signal da danas nema ništa od ruèka nego da æemo jesti negdje napolju!?". Ovih dana sam èak èuo prièu (roditelji se kunu da je istinita!) o dvogodišnjem djeèaèiæu koji do prije-dan dva nije bio još progovorio ni rijeè. Danima su se muèili roditelji noseæi ga u vrtiæ, uprkos njegovog plaèa, opiranja, otimanja! I dok su razgovarali sa psihologom šta da urade, mali, kog su do tada sasvim ignorisali, razgovjetno im je rekao: „Zar vam moje opiranje od prvog dana nije bilo jasan signal da neæu u vrtiæ jer više volim ostati kod kuæe?".
   Roditeljskoj sreæi nikad kraja: eto, i pokraj svih strahovanja, dijete im najzad progovorilo! Taman posla - progovorilo! Slanje signala nije govor, nego prosto signaliziranje! Govor je, da ponovimo, razmjena rijeèi! A rijeèi nisu signali, nego upravo rijeèi! Jedan filozof, (nikako ne najmanji po svome djelu, ni najbeznaèajniji po dubini svojih uvida, niti pak poslednji po obuhvatnosti svog uèenja), naime Aristotel, jednom prilikom je rekao da je èovjek biæe obdareno logosom! Ovo je tradicionalno protumaèeno tako što je pojam logosa identifikovan kao sinonim za pojam razuma. Tako se dogodilo da je, pozivanjem na Aristotela, èovjek definisan kao misleæe biæe, biæe razuma, i to je èak dva puta podvuèeno u onoj arogantnoj odredbi: èovjek je homo sapiens sapiens! Znaèi, èovjek je misaono biæe koje misli!
   Kao da je Aristotel bio toliko slijep da ne vidi koliko gluposti je kadro poèiniti to misaono biæe koje misli! Aristotel jeste rekao da je èovjekova bitna odredba posjedovanje kapaciteta za logos, ali su interpretatori zaboravili ono što je on jasno imao na umu: èinjenicu da pojam logosa ima oko 24 znaèenja od kojih se više od polovine odnose na govor, ili još preciznije, na RIJE

Mart, 2006.
Da li ste ?uli za bošnja?kog alhamijado pjesnika iz Sandžaka Sulejmana Tabakovi?a?

Poziv na saradnju

Postovani posjetioci,

Počeo je sa radom sajt Bosnjaci.rs čiji je osnovni cilj digitalizacija i postavljanje na internet baštine Bošnjaka.
Cilj nam je da u redakciju sajta uključimo što više ljudi i da objavimo što više materijala. Svi zainteresovani naučnici, književnici, fotografi, umjetnici mogu se javiti na redakcija@bosnjaci.rs da bi se dogovorili oko saradnje.
Također, pozivamo sve one koji su primijetili da neki rad nije objavljen kod nas, a da mu je tu mjesto, da nam se jave na isti mail.