Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/bosnjaci/public_html/db_fns.php on line 4

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/bosnjaci/public_html/db_fns.php on line 4
Njemica - Bosnjaci

Njemica

Autor: Zaim Azemoviæ

 

"Ovaj naraštaj nosi na savjesti samoæu svojih roditelja", mudrovao je šezdesetogodišnji Sabit. Eto, i moja èetvorica sinova prskoše po svijetu za radom. Ostasmo u selu, u Kalovitom Kleèu, sami ja i moja žena Džemilja. Nadali smo se na najmlaðeg, na Redžepa, da nas neæe ostaviti, da æe prihvatiti roditelje pod starost, a on se obreo na radu èak u Njemaèkoj. A Sabitova žena, Džemilja, èuvala je pet-šestoro goveda, èuvala po jošima i utrinama i jednom zapitala Sabita: "Na kojoj je strani preko brda Njemaèka? A tamo!'', i gledala je stalno u tom pravcu, kao da æe ga pronaæi svojim mislima. Sjeæala se kako ga je u djetinjstvu držala na krilu, milovala po kosi i prièala mu: "Kad porasteš i oženiš se, mi æemo ostati sa tobom. Napraviæeš stanove za stoku, ljeti da je izgoniš gore do šume u Livatku. Da okrèiš onu zaraslu njivu. Pokriæeš stan lubom, pod korom od bora hvata se debio kajmak na karlicama. Imaæeš dosta stoke - ti si nafakali. Pogledaj, ove bijele taèke na noktima, to su štruglje. Uzeæeš krupnu i jaku ženu. Da može vilom da ti baca sijeno na podinu - dok deneš, snop da ti drži dok ga stežeš u pruæe, da može stoku da skoli i muze. Mi stari ostaæemo na vašim rukama da nas izdržavate. Vratiæeš nam dobrom za muku, jer sam mnogo jada oko tebe vidjela, dok sam te iznjivila. Ljut si bio, još su mi danas uši zaglunute od tvoga plaèa. Tek bi te oprala i preobukla, a ti izaði napolje i izvaljaj se po blatu vrišteæi. Ruke su mi satruhnule od pranja! Nije lako iznjiviti èetvoro djece. Ali, stari su govorili, nije na šteti onaj koji njivi djecu. Doèekaæu odmjenu i nasladu od djece, snaha i unuèadi. Onda kada je najpotrebnije, kada se padne s nogu, a vilice i ruke dršæu da ne možeš èašu vode i kašiku do usta donijeti..."

Plela je stara u predasima odmora vunene èarapice da daruje unuke kada ih sinovi dovedu na odmor. Plela i molila Boga da joj saèuva djecu. A najviše je strepela za Redžepa. Otišao je u tuðinu, nije lako paru iz ruku tuðine išèupati. Eto, i svakoga dana se èuje, daleko bilo od njega, te poginuo ovaj, te poginuo onaj. Redžep se nije javljao desetak godina. S vremena na vrijeme radnici koji su radili u Njemaèkoj i preko ljeta dolazili na odmor donosili su prièe da su ga vidjeli. Oženio se Njemicom, kažu. A nedavno došlo je pismo u kojem javlja da uskoro stiže sa dva sina i ženom na odmor. Majka se nadala njegovom dolasku, a negdje krajièkom svijesti i sumnjala: možda je to pismo napisao neko od njegovih drugova, samo majku da utješi, da ne strepi od pomisli da nije živ. Uskoro, jednog popodneva, komšijska djeca su dotrèala da traže muštuluk:

"Eno, stiže ti sin sa ženom i djecom, zaustavio je kola dolje pod selom i krenuo ovamo!"

Istrèali su da ih sretnu ispod kuæe. Džemilja je plakala i grlila sina, koji je bio raskruæao, bio lijepo obrijan i podšišan. Okrenuo se ka plavoj ženi sa glatkim, nježnim licem, vlažnim usnama i grahorastim oèima:

"Ovo je moja žena, Angelika, a ovo moji sinovi, Sandran i Esman."

Bošnjaèka rijeè 6, str. 81, 82
Da li ste ?uli za bošnja?kog alhamijado pjesnika iz Sandžaka Sulejmana Tabakovi?a?

Poziv na saradnju

Postovani posjetioci,

Počeo je sa radom sajt Bosnjaci.rs čiji je osnovni cilj digitalizacija i postavljanje na internet baštine Bošnjaka.
Cilj nam je da u redakciju sajta uključimo što više ljudi i da objavimo što više materijala. Svi zainteresovani naučnici, književnici, fotografi, umjetnici mogu se javiti na redakcija@bosnjaci.rs da bi se dogovorili oko saradnje.
Također, pozivamo sve one koji su primijetili da neki rad nije objavljen kod nas, a da mu je tu mjesto, da nam se jave na isti mail.

Posljednji tekstovi

Aspekt Muminoviæeve kritièke filozofije

Šefket Krciæ

Utopicum kao indikacija krize humanuma

Rasim Muminoviæ

Bosna i Bošnjaci, jezik i pismo (II)

Muhsin Rizviæ

Bosna i Bošnjaci, jezik i pismo (I)

Muhsin Rizviæ

Kada prolazite kroz Sjeverin, otvorite prozor.... ili prièa o mom komšiji...

Nermin Hadzic

Pogrešna vaga

Hajro Ikiæ

Crna Bajka

Hajro Ikiæ

Sulejman Muftarevic-Heman

Ko smo mi Bošnjaci

Anonim

Poetsko

Anonim