Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/bosnjaci/public_html/db_fns.php on line 4

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/bosnjaci/public_html/db_fns.php on line 4
Kur'an star èetiri vijeka - Bosnjaci

Kur'an star èetiri vijeka

Autor: Muharem M. Mutabdžija

 

Kao vrlo vjerovatan parametar starosti džamije u Hisardžiku kod Prijepolja, u nedostatku pouzdanog traga, uzima se Kur'an koji je, kao lijep dar, stigao iz Pljevalja od nepoznatog darodavca. Prevedena posvjeta sa prve stranice Kur'ana sugerisala je starost džamije na nešto preko 300 godina, ali samo uz pretpostavku da je vrijedan dar stigao na dan otvaranja džamije u Hisardžiku, te da je i sam pisan neposredno u to doba. Nešto pouzdaniji trag o starosti džamije u Hisardžiku, podignute u okviru tadašnje èaršije sa hanovima i duæanima, èiji se ostaci i danas mogu nazrijeti, je natpis iznad ulaznih vrata džamije koji je njenom nesmotrenom rekonstrukcijom prekriven malterom i vjerovatno upropašten, pa se, po godini upisanoj u posvjeti na Kur'anu, do skora vjerovalo da je u pitanju starost duga tri vijeka. Tek je nedavna konzervacija Kur'ana iz džamije u Hisardžiku, obavljena u Narodnoj biblioteci Srbije, otkrila da je Kur'an iz Hisardžika zapravo star èetiri storine godina! To, naravno, ne može biti pouzdan znak o starosti same džamije, ali se može uzeti kao dobra pretpostavka da je džamija u Hisardžiku svakako meðu najstarijim na podruèju Sandžaka.

Rijedak primjerak Kur'ana, rukom pisan sa izuzetnom ljepotom i istrajnošæu, preživjeo je nekoliko stoljeæa i tragovi tolikog vremena nisu se mogli sakriti. Na desetine imama i uèenih ljudi listalo je ovaj neobièno lijep, rukom ispisani Kur'an. Stranice su se poèele kidati, na pojedinim mjestima došlo je do velikog ošteæenja, a posebna prijetnja bile su gljivice na pergamentu. Na inicijativu Odbora Islamske zajednice i zahvaljujuæi dobroj saradnji sa Muzejom iz Prijepolja, zatražena je pomoæ od Narodne biblioteke Srbije, odnosno njene Konzervatorske laboratorije, èiji je osnovni zadatak zaštita kulturnog naslijeða. Do saradnje je došlo prošle godine, a struènjacima Narodne biblioteke trebalo je gotovo sedam mjeseci da okonèaju obiman konzervatorski rad. "Ovim poslom rukovodila je gospoða Dušica Bicok, vrhunski struènjak u ovoj oblasti. U razgovorima koje smo imali tokom višemjeseènih konzervatorskih radova, kao i u izvještaju koji smo dobili od Narodne biblioteke, reèeno je da je Kur'an iz Hisardžika izuzetno vrijedan i rijedak primjerak ne samo na podruèju Srbije.

 

Do takvih zakljuèaka struèni ljudi iz Narodne biblioteke došli su tokom paralelnih konzervatorskih radova na primjercima rijetkih knjiga iz Bosne i Hercegovine, zapravo tokom sliènih poslova koji su raðeni na više primjeraka Kur'ana iz susjedne nam države, kaže Slavoljub Pušica, direktor Muzeja iz Prijepolja. U izvještaju Narodne biblioteke Srbije i njene Konzervatorske laboratorije stoji da je ... "hartija, inaèe izuzetnog kvaliteta, bila presušena i krta, tako da je veoma lako pucala. Tragovi gljivica su se mogli uoèiti na velikom broju listova, naroèito na poèetku i kraju rukopisa. Na svim listovima su bili uoèljivi tragovi dejstva insekata. Listovi su bili usled dugovremenog korišæenja i mehanièki ošteæeni, sreæom samo po marginama, izuzev prvog lista, gde nedostaje i deo teksta. Crno, a naroèito crveno mastilo je veoma osetljivo, usled èega je razliveno na manjem broju listova. Sam povez - karton presvuèen kožom je takoðe bio veoma ošteæen, ali je slepi otisak bio dobro saèuvan na jednoj korici..."

Struènjaci Narodne biblioteke Srbije, koji imaju izuzetno iskustvo na sliènim poslovima, nepobitno su utvrdili, po stilu i naèinu pisanja, kao i hartiji koja je korišæena, da je Kur'an iz Hisardžika star oko 400 godina. "Listovi su ruèno restaurirani punijom i tanjom japanskom hartijom i skrobnim lepkom. Presovani su, takozvanim, posrednim presovanjem što je iziskivalo veliki broj ponavljanja. Korice su dezinfikovane, èišæene i omekšavane glicerinom i konzervirane pastom za kožu na bazi lanolina i pèelinjeg voska. Za restauraciju kože poveza korišæena je biljno štavljena juneæa koža. Rukopis Kur'ana iz 17. veka koji ima 300 listova velikog formata, je zbog velikog znaèaja i visokog stepena ošteæenosti bio najkompleksniji posao naše laboratorije u toku 2006. godine. Zahtevao je veliki oprez i savestan, strogo kontrolisan rad u toku svake operacije", kaže Dušica Bicok, rukovodilac konzervacije. Poslije obavljenih konzervatoriskih radova, Kur'an je bio na uvid javnosti, izložen nekoliko sedmica u Muzeju u Prijepolju.

 

Vraæen je tamo gdje i pripada - u džamiju u Hisardžiku, jednu od najstarijih na ovim prostorima. Istovremeno, Muzej je pozvao institucije i graðane da, ukoliko posjeduju neku vrijednu staru knjigu kojoj je neophodna konzervacija, da se jave i dobiju struènu pomoæ kako u Muzeju, tako i u Narodnoj biblioteci i Odjeljenju za konzervaciju. Troškove zaštite Kur'ana iz Hisardžika starog èetiri vijeka snosio je Muzej.

 

 

Bošnjaèka rijeè 5, str. 37, 38
Da li ste ?uli za bošnja?kog alhamijado pjesnika iz Sandžaka Sulejmana Tabakovi?a?

Poziv na saradnju

Postovani posjetioci,

Počeo je sa radom sajt Bosnjaci.rs čiji je osnovni cilj digitalizacija i postavljanje na internet baštine Bošnjaka.
Cilj nam je da u redakciju sajta uključimo što više ljudi i da objavimo što više materijala. Svi zainteresovani naučnici, književnici, fotografi, umjetnici mogu se javiti na redakcija@bosnjaci.rs da bi se dogovorili oko saradnje.
Također, pozivamo sve one koji su primijetili da neki rad nije objavljen kod nas, a da mu je tu mjesto, da nam se jave na isti mail.

Posljednji tekstovi

Aspekt Muminoviæeve kritièke filozofije

Šefket Krciæ

Utopicum kao indikacija krize humanuma

Rasim Muminoviæ

Bosna i Bošnjaci, jezik i pismo (II)

Muhsin Rizviæ

Bosna i Bošnjaci, jezik i pismo (I)

Muhsin Rizviæ

Kada prolazite kroz Sjeverin, otvorite prozor.... ili prièa o mom komšiji...

Nermin Hadzic

Pogrešna vaga

Hajro Ikiæ

Crna Bajka

Hajro Ikiæ

Sulejman Muftarevic-Heman

Ko smo mi Bošnjaci

Anonim

Poetsko

Anonim