Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/bosnjaci/public_html/db_fns.php on line 4

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/bosnjaci/public_html/db_fns.php on line 4
Levirat - Bosnjaci

Levirat

Autor: Enes Haliloviæ

 

On je, 1945.godine, strijeljan kao izdajnik.
Iza njega osta žena mu Mukadesa, samohrana, sa tri sina. Najstarijem, Neziru, dovela je, kad je sedamnest imao, nekakvu Nejru, zdravu i vrijednu snahu koja okrošnja i pokaza trbuh po godine po udadbi. Nezir, baš u to vrijeme, pade na postelju i leža jednu heftu, osuši se ko grana i ode ko da ga nikad bilo nije.

Iza Nezira osta majka mu Mukadesa, brat Osman od petnest godina, brat Bejto od sedam godina i Nejra, s trbuhom, što je kukala kad su Nezira mrtva iznijeli iz kuæe: "A dijete ti nosim Nezire, a ti ode... a jadna ja, kukavica."

Pedeset dva dana po Nezirovoj smrti majka mu uèini dovu, uzajmi da plati èetiri hodže i obilježi mu smrt po redu muslimanskom. Uplakanoj Nejri, s trbuhom do zuba, svekrva reèe da žensko bez muškog ne more i da Nezirovo dijete ne treba da bude siroèe.

"Noæas ti, vilo, da legneš sa Osmanom. On je pristaso, skoro æe mu šesnesta, a ka dvades da mu je. Biæe djetetu i otac i amidža" - reèe svekrva Nejri.

"Haj pogane sorte" - vikale su žene po mahali i ljudi po kafani, "jedan brat u grob - drugi mu u krevet ženu i dijete pojaho".

"A što dijete da sirotimo, nek ostane u svoju kuæu" - zborila je Nejrina svekrva, majka Nezirova, majka Osmanova i majka Bejta, od sedam godina vragolana.

"Ustavila suzu Nejra" - zborila je èarsija, "èovjeka ispratila, kukala, a djeveru repom mahala".

A Osman se preko noæi zamomèio, brci mu se ukazali, zbori baš ko èovjek. Nejra prekinula suzu, èeka dijete, do jutra ljubi Osmana, djevera i èovjeka i grize mu vrat. Osman joj stavi ruku na trbuh i osjeæa sinovèe kako mrda. Nejra je vrijedna, trbuh do zuba nosi, al stiže sve po kuæi da namiri, mili joj se da radi, ne da ni ovicko da je zarozano il neèisto. Zarumenèila se, noge joj nabrekle, a jedre sise samo što ne iskoèe iz bluze.

Gleda je mali Bejto, pretrèi preko sobe i skoèi majci u krilo, pita: "Majko, kad æe Osman da umre, pa da se ženim?"

 

Da li ste ?uli za bošnja?kog alhamijado pjesnika iz Sandžaka Sulejmana Tabakovi?a?

Poziv na saradnju

Postovani posjetioci,

Počeo je sa radom sajt Bosnjaci.rs čiji je osnovni cilj digitalizacija i postavljanje na internet baštine Bošnjaka.
Cilj nam je da u redakciju sajta uključimo što više ljudi i da objavimo što više materijala. Svi zainteresovani naučnici, književnici, fotografi, umjetnici mogu se javiti na redakcija@bosnjaci.rs da bi se dogovorili oko saradnje.
Također, pozivamo sve one koji su primijetili da neki rad nije objavljen kod nas, a da mu je tu mjesto, da nam se jave na isti mail.

Posljednji tekstovi

Aspekt Muminoviæeve kritièke filozofije

Šefket Krciæ

Utopicum kao indikacija krize humanuma

Rasim Muminoviæ

Bosna i Bošnjaci, jezik i pismo (II)

Muhsin Rizviæ

Bosna i Bošnjaci, jezik i pismo (I)

Muhsin Rizviæ

Kada prolazite kroz Sjeverin, otvorite prozor.... ili prièa o mom komšiji...

Nermin Hadzic

Pogrešna vaga

Hajro Ikiæ

Crna Bajka

Hajro Ikiæ

Sulejman Muftarevic-Heman

Ko smo mi Bošnjaci

Anonim

Poetsko

Anonim