Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/bosnjaci/public_html/db_fns.php on line 4

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/bosnjaci/public_html/db_fns.php on line 4
Pjesnici - svojevrsni èuvari svoga maternjega jezika: Rasim - Bosnjaci

Pjesnici - svojevrsni èuvari svoga maternjega jezika: Rasim

Autor: Hadžem Hajdareviæ

 

Uvijek se možemo pitati šta je to pjesma, šta je to poezija, šta je to književna rijeè - što nas, na neki naèin drži, na okupu. Ima jedna velika misao Danila Kiša koji je rekao da je poezija aristokracija duha, da u poeziji èovjek ima neku drukèiju viziju svijeta, sebe u tom svijetu, viziju stvarnosti svoga vlastitoga odnosa prema jeziku, tako da je najbolja definicija za pjesnike ona koja kaže da su pjesnici vrtlari svome maternjeme jeziku.

To pjesnièko carstvo na najbolji moguæi naèin oèuvava jezik i kod onih koji èitaju poeziju, a i kod onih koji æe kroz razlièite generacije susretati se sa pjesništvom kako Rasima

Bošnjaèka rijeè 6, str. 30, 31, 32
Da li ste ?uli za bošnja?kog alhamijado pjesnika iz Sandžaka Sulejmana Tabakovi?a?

Poziv na saradnju

Postovani posjetioci,

Počeo je sa radom sajt Bosnjaci.rs čiji je osnovni cilj digitalizacija i postavljanje na internet baštine Bošnjaka.
Cilj nam je da u redakciju sajta uključimo što više ljudi i da objavimo što više materijala. Svi zainteresovani naučnici, književnici, fotografi, umjetnici mogu se javiti na redakcija@bosnjaci.rs da bi se dogovorili oko saradnje.
Također, pozivamo sve one koji su primijetili da neki rad nije objavljen kod nas, a da mu je tu mjesto, da nam se jave na isti mail.

Posljednji tekstovi

Aspekt Muminoviæeve kritièke filozofije

Šefket Krciæ

Utopicum kao indikacija krize humanuma

Rasim Muminoviæ

Bosna i Bošnjaci, jezik i pismo (II)

Muhsin Rizviæ

Bosna i Bošnjaci, jezik i pismo (I)

Muhsin Rizviæ

Kada prolazite kroz Sjeverin, otvorite prozor.... ili prièa o mom komšiji...

Nermin Hadzic

Pogrešna vaga

Hajro Ikiæ

Crna Bajka

Hajro Ikiæ

Sulejman Muftarevic-Heman

Ko smo mi Bošnjaci

Anonim

Poetsko

Anonim