Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/bosnjaci/public_html/db_fns.php on line 4

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/bosnjaci/public_html/db_fns.php on line 4
Poetsko - Bosnjaci

Poetsko

Autor: Anonim

 

Objavljivanje knjige dobroga podnaslova „Kolo prijatelja", antologije poezije za djecu i mlade prireðivaèa Milutina Ðurièkoviæa, stvaraoca koji je, uzgred reèeno, pored više objavljenih knjiga poezije za djecu i magistrirao na djeèjoj književnosti - pravi je povod za kulturnu svetkovinu, iz više razloga. Naime, to je podvig dostojan hvale, tim prije što se prvi put pojavljuje knjiga u kojoj je zastupljeno 180 autora, predstavnika 20 manjinskih naroda koji žive u Republici Srbiji, zastupljenih ravnopravno, bez favorizovanja pojedinaca stvaraoca i bez isticanja bilo kojega od manjinskih naroda. Htjelo se, dakle, da knjiga zadovolji iskljuèivo književne kriterije i da èitaocu pruži užitak èitanja. Mi bismo u Sandžaku rekli: Aferim i prireðivaèu i njegovim saradnicima na kulturnoj i èovjeènoj gesti! Izricanje primjedbi na kvalitet knjige, od bilo koga da su, bile bi zanemarljive, možda nedostatne i najprije, neknjiževnog karaktera.

Neæemo se, i zašto bi, zadržavati na komentarisanju književnih tekstova. Dovoljno je reæi da je prireðivaè imao na umu iskljuèivo ljepotu pjesama koje je zastupio. Mladom èitaocu je tako omoguæeno da u jednoj knjizi naðe sve što nudi savremeno djeèje pjesnièko stvaralaštvo manjinskih naroda u Srbiji. Malo ko zna da je toliko pjesnika stvaralo za djecu i mlade iz populacija Bošnjaka, Roma, Rusina, Bunjevaca, Goranaca i drugih, a s identiènim univerzalnim i èovjeènim porukama, koje se ljepotom i misaonošæu mogu porediti sa pjesnicima velikih naroda. To je dovoljan razlog da pjesnik i antologièar Ðurièkoviæ bude zadovoljan, a s njim mi i naša djeca.

 

porzija za decu.jpg

 

Knjiga je svojevrstan zbornik poezije za mlade, dakako i znaèajna školska lektira. Nekima od manjinskih naroda može biti od velike koristi nakon što je otpoèelo izuèavanje njihovih jezika u osnovnim školama (s manje ili više èasova u hefti). Opsežno je bilo angažovanje svih koji su radili na knjizi. Nije mali napor uložen na prevoðenje i prepjevavanje pjesama na srpski jezik, ali i na ureðivanje tekstova i njihovo podvoðenje (do perfekcije) pod pravila pravopisa i gramatike, kao i na prikupljanju neophodnih biografsko-bibliografskih podataka o autorima, od kojih neki, ruku na srce, nijesu poznati na èitavom prostoru koji ova knjiga „pokriva". Koliko juèe, Bošnjaci nijesu imali tretman kakav danas imaju u Srbiji, pa je èinjenica da su se bošnjaèki stvaraoci našli u ovom izboru od posebnog kulturološkog znaèaja. To je još jedna afirmacija bošnjaèke književne kulture u antologiji koja predstavlja svojevrstan kolorit kultura svih zajedno i svakog naroda ponaosob, što je potvrda ljepote raznolikosti stanovništva Republike Srbije. Izbor pjesnika i poezije po principu jedan pjesnik - jedna pjesma, posve je logièna posljedica velikog broja zastupljenih stvaralaca.

Petnaest je tu bošnjaèkih pjesnika. Nekoliko njih su odavno potvrdili svoje prisustvo u literaturi za djecu, ili u bošnjaèkoj literaturi uopšte (Ibrahim Hadžiæ, Redžep Nuroviæ, Ismet Markoviæ, Omer Turkoviæ, Hanka Hamzagiæ, Zehnija Buliæ i drugi). U predgovoru, na poèetku knjige, kako je uobièajeno za dobre antologije, prireðivaè je rekao sve što treba reæi da bi se razumjela, prije svega, njegova namjera. A namjera mu je bila, zapravo, da mlade èitaoce uputi u poetsku igraonicu na šarenici višenacionalne Srbije. Ðurièkoviæ je to uradio na najbolji naèin. Možda je potrebno reæi da se na kraju knjige nalazi rjeènik manje poznatih rijeèi i izraza. Oèigledno, voðeno je raèuna o svemu.

 

 

 

Bošnjaèka rijeè 11-12, str. 123, 124
Da li ste ?uli za bošnja?kog alhamijado pjesnika iz Sandžaka Sulejmana Tabakovi?a?

Poziv na saradnju

Postovani posjetioci,

Počeo je sa radom sajt Bosnjaci.rs čiji je osnovni cilj digitalizacija i postavljanje na internet baštine Bošnjaka.
Cilj nam je da u redakciju sajta uključimo što više ljudi i da objavimo što više materijala. Svi zainteresovani naučnici, književnici, fotografi, umjetnici mogu se javiti na redakcija@bosnjaci.rs da bi se dogovorili oko saradnje.
Također, pozivamo sve one koji su primijetili da neki rad nije objavljen kod nas, a da mu je tu mjesto, da nam se jave na isti mail.

Posljednji tekstovi

Aspekt Muminoviæeve kritièke filozofije

Šefket Krciæ

Utopicum kao indikacija krize humanuma

Rasim Muminoviæ

Bosna i Bošnjaci, jezik i pismo (II)

Muhsin Rizviæ

Bosna i Bošnjaci, jezik i pismo (I)

Muhsin Rizviæ

Kada prolazite kroz Sjeverin, otvorite prozor.... ili prièa o mom komšiji...

Nermin Hadzic

Pogrešna vaga

Hajro Ikiæ

Crna Bajka

Hajro Ikiæ

Sulejman Muftarevic-Heman

Ko smo mi Bošnjaci

Anonim

Poetsko

Anonim