Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/bosnjaci/public_html/db_fns.php on line 4

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/bosnjaci/public_html/db_fns.php on line 4
99 - Bosnjaci

99

Autor: Enes Haliloviæ

 

U nekom ratu stigne odnekud neka vojska što je nekud krenula protiv nekog. Prièa kaže, da je vojska zastala tu pokraj Ibar vode. Svu noæ vatre kraj vode, a odliježu defovi niz dolinu. Uzeše, sa kuænoga praga, tek oženjenog Nagiba. Ode vojska, uz ritam defova, i Nagib ode za vojskom u daljinu, a nevjesta mu osta na ognjištu. I još joj je Nagib rekao pred rodbinom i komšijama: "Ako èuješ rijeè o mojoj smrti - udaj se onoga èasa; a ostaneš li na ognjištu - èuvaj mi obraz."

Proðoše godine i godine, a od Nagiba ni traga ni glasa. Pomenule bi ga komšije kraj vatre, na livadi, na posijelima, ili kad prièaju o ratovima davnim i ratu koji buktaše tada, u vrijeme Nagibovo. Proticao Ibar, a nosila mu voda salove i suze nevjeste Nagibove koja stalno moljaše za život svoga muža. Kako godine padahu na lice nevjeste, u sehari se slagahu košulje i èarape sašivene za Nagiba. I sve je zborila kad doðe Nagib, a nikad ako doðe. Koliko je prošlo godina ne znamo, i o tome ne zbori prièa, no znamo da je Nagib, jednog dana, krenuo iz pustinje i da je išao godinu do neke zemlje u kojoj sijevne u narodu poneka rijeè koju bi razabrao. I nekakav starac uze Nagiba na imanje da mu pomogne snoplje da povežu.

"Platiæu te obilno" - reèe starac i Nagib osta na njegovom imanju heftu dana, pa kad poradi poljske poslove, zatraži od starca da mu plati koliko je rukama, ispucalim, zaradio.

"Sabur! Samo sabur! Strpi se!" - viknu starac.

"Prisabrio sam starèe, ali te molim da mi platiš što je moje" - reèe Nagib.

"Plaæam ti dijete. Prisabri, nauèi šta je sabur. Strpi se! Platio sam ti. Šta æeš više od toga" - reèe starac.

Nagib ne htjede da digne na starca svoje ruke umorne od toliko krvi, nego se uputi, po sentu, ka svojoj zemlji i svojoj kuæi. Prièa kaže da je stigao na Ibar vodu onim putem kuda, davno, proðoše svatovi na konjima i dovedoše mu nevjestu u kuæu.

Bijaše noæ, kaže prièa. Priðe Nagib svojoj kuæi i ugleda, kroz prozor, ženu svoju; poznade je, a minule tolike godine. Pod fenjerom, sjedi, a na krilo joj glavu spustio kršan mladiæ. Pomodre Nagibu ona vena što preko korijena nosa i preko èela prolazi. Podiže Nagib pušku i ubi mladiæa pa otrèa u šumu iznad kuæe da vidi hoæe li još ko izaæi iz kuæe i šta æe biti - koliko li se na njegovom ognjištu nakotilo djece od kurvaluka, kopkaše ga. Pomisli naèas i da ode nekud, u svijet, ali ga zadrža vriska njegove žene i poèe da smišlja kako da je raspori, da joj presudi u kuæi ili da je vodi u planinu i ostavi je - kuju nevjernu - zvjerima, privezanu za drvo.

Dotrèase ljudi pred kuæu.
"Puèe l to puška kod vas u ovo nevrijeme? Šta bi?" - upitaše.

"Izgubih jedinca moga - nikad oca Nagiba vidio nije" - reèe, kroz suze, žena Nagibova.

A Nagib, skriven u granju poviše kuæe, zari lice u dlanove.

Da li ste ?uli za bošnja?kog alhamijado pjesnika iz Sandžaka Sulejmana Tabakovi?a?

Poziv na saradnju

Postovani posjetioci,

Počeo je sa radom sajt Bosnjaci.rs čiji je osnovni cilj digitalizacija i postavljanje na internet baštine Bošnjaka.
Cilj nam je da u redakciju sajta uključimo što više ljudi i da objavimo što više materijala. Svi zainteresovani naučnici, književnici, fotografi, umjetnici mogu se javiti na redakcija@bosnjaci.rs da bi se dogovorili oko saradnje.
Također, pozivamo sve one koji su primijetili da neki rad nije objavljen kod nas, a da mu je tu mjesto, da nam se jave na isti mail.

Posljednji tekstovi

Aspekt Muminoviæeve kritièke filozofije

Šefket Krciæ

Utopicum kao indikacija krize humanuma

Rasim Muminoviæ

Bosna i Bošnjaci, jezik i pismo (II)

Muhsin Rizviæ

Bosna i Bošnjaci, jezik i pismo (I)

Muhsin Rizviæ

Kada prolazite kroz Sjeverin, otvorite prozor.... ili prièa o mom komšiji...

Nermin Hadzic

Pogrešna vaga

Hajro Ikiæ

Crna Bajka

Hajro Ikiæ

Sulejman Muftarevic-Heman

Ko smo mi Bošnjaci

Anonim

Poetsko

Anonim