Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/bosnjaci/public_html/db_fns.php on line 4

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/bosnjaci/public_html/db_fns.php on line 4
Lice iz oblaka - Bosnjaci

Lice iz oblaka

Autor: Enes Haliloviæ

 

   Djetinjstvo sam proveo gledajuæi oblake. Stizali bi sa svih strana, duguljasti, okrugli, izborani, bijeli i mrki, silni i nalik kokicama, ili oblaci-pramenovi. Mislio sam da se svaðaju meðusobno, ili da se šale, ponekad. Bilo je oblaka što su nehajno zamicali iza borja ovih brda - kao da jedino znaju za svoj put i nizašta drugo pod njima i nad njima; i bilo je oblaka što su ostajali kao prah poslije topota nekih nebeskih konja. U svim oblacima, viðao sam lica utvara, veseljaka, klovnova ili spavaèa. Zagledan bijah u oblake, u njihove iskrivljene, iskežene, tanke, opuštene usne, pa u izvrnute, iskošene, podmukle, iskrene, modre il zatvorene oèi. Neka lica su imala noseve, dugaèke, zakrivljenje, præaste, a neka bijahu izdužena i oštra, ili pospana. Viðao sam neka lica koja slièe licima na veæ minulim oblacima, a najviše me radovahu lica bucmasta, pritvorenih kapaka, sa blagim osmjehom prolaznika. Ljude takvih lica viðamo u filmovima, kao vozaèe kamiona ili kao kuhare. Jedno lice, vidio sam bezbroj puta. Imalo je oèi kao crtice koje su gledale nekud daleko. To su oèi koje su veæ vidjele nešto. Nos na tom liku sa oblaka bijaše tek jedna taèka, skoro neprimetna, a usta opet kao crtica, kao kad se èovjek uzdržava od smijeha, pa se ujeda za usnu. Takvo to lice bijaše, i viðah ga na mnogim oblacima. Snivao sam jednom oblak koji donese to lice i zaputih se na neko brdo za oblakom, kad, iza brda - prolamaše se smijeh. U snu sam, nekako, znao da se to lice smije meni, i svim ljudima. Otada, ne gledam u oblake i neæu više da viðam sva ta èudna lica koja sam viðao u runima oblaka i neæu da vidim ono lice koje je stizalo na raznim oblacima i koje se smijalo, u mom snu, meni i ljudima. Jednom sam putovao autobusom, izdaleka, i ljudi su, u raznim gradovima, ulazili u autobus i izlazili. Umoran, zaspao sam izmeðu mnogobrojnih brda i, kad šofer uzviknu ime jednog grada, proðoh izmeðu sjedišta i stigoh do vrata; autobus stade, pri silasku niz stepenice, okrenuh se prema šoferu i klimuh glavom u znak pozdrava. "Sretan put i prijatno", rekoh. "Hvala", reèe mi šofer koji je imao ono lice iz oblaka. Iste one oèi, isti nos i iste usne. Zatvoriše se vrata za mnom, i èuh smijeh šofera, isti kao onaj smijeh u mom snu. Ostadoh na putu, u oblaku prašine, i pod oblacima. Otada pišem, o sebi i o ljudima.

Da li ste ?uli za bošnja?kog alhamijado pjesnika iz Sandžaka Sulejmana Tabakovi?a?

Poziv na saradnju

Postovani posjetioci,

Počeo je sa radom sajt Bosnjaci.rs čiji je osnovni cilj digitalizacija i postavljanje na internet baštine Bošnjaka.
Cilj nam je da u redakciju sajta uključimo što više ljudi i da objavimo što više materijala. Svi zainteresovani naučnici, književnici, fotografi, umjetnici mogu se javiti na redakcija@bosnjaci.rs da bi se dogovorili oko saradnje.
Također, pozivamo sve one koji su primijetili da neki rad nije objavljen kod nas, a da mu je tu mjesto, da nam se jave na isti mail.

Posljednji tekstovi

Aspekt Muminoviæeve kritièke filozofije

Šefket Krciæ

Utopicum kao indikacija krize humanuma

Rasim Muminoviæ

Bosna i Bošnjaci, jezik i pismo (II)

Muhsin Rizviæ

Bosna i Bošnjaci, jezik i pismo (I)

Muhsin Rizviæ

Kada prolazite kroz Sjeverin, otvorite prozor.... ili prièa o mom komšiji...

Nermin Hadzic

Pogrešna vaga

Hajro Ikiæ

Crna Bajka

Hajro Ikiæ

Sulejman Muftarevic-Heman

Ko smo mi Bošnjaci

Anonim

Poetsko

Anonim