Govore li sandžački Bošnjaci bosanskim jezikom

Autor: Dzevad Jahiæ

Naučna fakta govore da su se Bošnjaci iz Sandžaka kulturno-historijski razvijali u tijesnim vezama sa bosanskom maticom, mada njih odlikuju i neke osobine različite od bosanskih. Među tim razlikovnim osobinama idu i jezičke (...)

Jezičko naslijeđe sandžačkih Bošnjaka sa bosanskom tradicijom vezuju one osobine koje su inače najtipičnije za bosanski jezik: raširena upotreba turcizama i dosljedna upotreba suglasnika h. Zato bi se moglo i direktnije odgovoriti na pitanje govore li Bošnjaci iz Sandžaka bosanskim jezikom. U čisto naučnom smislu on se ne može drukčije zvati nego "bosanski". Sandžački Bošnjaci su u prošlosti bili dijeljeni među srbijanskim i crnogorskim državno-nacionalnim granicama. Sve to je, međutim, samo jačalo njihovu nacionalno-jezičku svijest, sve više ih upućujući ka bošnjačkom kulturnom jezgru, prema kojem su odvajkada imali aktivan odnos. Ne može, također, biti riječi ni o pripadnosti crnogorskom standardnojezičkom izrazu, odnosno crnogorskom jeziku, kako se često manipuliralo sa muslimanskim življem u Sandžaku koje teritorijalno pripada Crnoj Gori.

Sandžački Bošnjaci svoj jezik smatraju i nazivaju bosanskim, što ne dovodi u pitanje sve one historijski naslijeđene posebnosti u njihovoj tradiciji. Zato bi se s pravom moglo govoriti o sandžačkoj varijanti bosanskoga jezika.

Preuzeto iz: Dževad Jahić: Bosanski jezik u 100 pitanja i 100 odgovora, Zenica, 2000.
Da li ste èuli za bošnjaèkog alhamijado pjesnika iz Sandžaka Sulejmana Tabakoviæa?

Poziv na saradnju

Postovani posjetioci,

Počeo je sa radom sajt Bosnjaci.rs čiji je osnovni cilj digitalizacija i postavljanje na internet baštine Bošnjaka.
Cilj nam je da u redakciju sajta uključimo što više ljudi i da objavimo što više materijala. Svi zainteresovani naučnici, književnici, fotografi, umjetnici mogu se javiti na redakcija@bosnjaci.rs da bi se dogovorili oko saradnje.
Također, pozivamo sve one koji su primijetili da neki rad nije objavljen kod nas, a da mu je tu mjesto, da nam se jave na isti mail.

Posljednji tekstovi

Kada prolazite kroz Sjeverin, otvorite prozor.... ili prica o mom komsiji...

Nermin Hadzic

Pogrešna vaga

Hajro Ikiæ

Crna Bajka

Hajro Ikiæ

Ćilimarstvo u sjeničkom kraju

Sulejman Muftarevic-Heman

Ko smo mi Bošnjaci

Muhamed Filipovic

Poetsko „Kolo prijatelja“

Anonim

Slovo o bogomilima Sandžaka

Redžep Škrijelj

Rožaje u KÂMÛSU'L-AL'ÂM-u Šemsettina Samija

Redžep Škrijelj

Zlatan Čolaković ( Zagreb,13. II 1955- Boston 20.XII 2008)

Šerbo Rastoder

Bosanska crkva: Novo tumačenje

Muhedin Fijuljanin