Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/bosnjaci/public_html/db_fns.php on line 4

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/bosnjaci/public_html/db_fns.php on line 4
San i java Huseina Bašiæa - Bosnjaci

San i java Huseina Bašiæa

Autor: Faruk Dizdareviæ

 

Književni opus Huseina Bašiæa (poezija, novelistika, romani, literarna publicistika, istraživaèki i antologièarski rad na sakupljanju i vrednovanju bošnjaèkog lirskog i epskog stvaralaštva u Crnoj Gori i Srbiji, sabran u preko trideset naslova) imponuje bogatstvom i žanrovskom raznovrsnošæu, ali i suštinskim zaokupljanjem osnovnom temom vlastitog književnog izraza, odnosno ukupnom sudbinom bošnjaèkog naciona na prelomnim doga|ajima u uzavrelom i uvijek turbulentnom Balkanu. Bašiæ je pisac dramatiènog rasturanja bošnjaèkog porodiènog gnijezda uslovljenog plimom novog vremena I smjenom civilizacija. Odabrane teme sadržane u njegovim djelima predstavljaju iscrpnu hroniku toga vremena, hroniku sagledanu kroz sudbinu pojedinca i njegovog života. U središtu je znaèi èovjek, pojedinac koga je književnost uzela iz svakodnevnog bitisanja i pretvorila ga u junaka ili, kome je prihvatljivije, u kontra-heroja. Bašiæev èovjek je onaj kome je ista sudbina - na svakoj taèki zemljine kugle, u bilo kojem prostoru, u bilo kom dobu, oznaèenog možda razlièitim imenima, vi|enog svakodnevnim pogledima, smještenog u mnoštvu predjela, ali sa istim teretom, istom sudbinom. On o njemu pripovijeda jednostavnim jezikom, manirom umješnog naratora, koji brojne radnje doèarava kao da je bio njihov neposredni sudionik. Opisujuæi odreðene dogaðaje, historijske periode i liènosti da bi ih saèuvao od zaborava, Bašiæ je namijenio sebi ulogu prenosioca, posrednika izmeðu ljudi i vremena, znaèi kazivaèa koji ih uvjerljivo oživljava i podsjeæa svoje bližnje (a to su, svakako, i njegovi èitaoci) na prošla vremena. 

 

HUSEIN BAŠI

Da li ste ?uli za bošnja?kog alhamijado pjesnika iz Sandžaka Sulejmana Tabakovi?a?

Poziv na saradnju

Postovani posjetioci,

Počeo je sa radom sajt Bosnjaci.rs čiji je osnovni cilj digitalizacija i postavljanje na internet baštine Bošnjaka.
Cilj nam je da u redakciju sajta uključimo što više ljudi i da objavimo što više materijala. Svi zainteresovani naučnici, književnici, fotografi, umjetnici mogu se javiti na redakcija@bosnjaci.rs da bi se dogovorili oko saradnje.
Također, pozivamo sve one koji su primijetili da neki rad nije objavljen kod nas, a da mu je tu mjesto, da nam se jave na isti mail.