Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/bosnjaci/public_html/db_fns.php on line 4

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/bosnjaci/public_html/db_fns.php on line 4
Uèešæe Bošnjaka u osmansko-ruskom ratu 1736-1739. godine - Bosnjaci

Uèešæe Bošnjaka u osmansko-ruskom ratu 1736-1739. godine

Autor: Enes Pelidija

 

Rezime

U toku višestoljetnog postojanja, Osmansko carstvo je èesto ratovalo sa susjedima. U prvom dijelu njegove povijesti, osmanska vojska je najviše ratovala na prostorima Male Azije protiv postojeæih bejluka. Vremenom, te borbe su se prenijele i na druge susjedne zemlje, prije svega protiv Bizantskog i Perzijskog carstva. Od XV stoljeæa zapoèinju brojni ratovi sultanove vojske i sa njegovim evropskim susjedima: Ugarskim kraljevstvom, Habsburškom monarhijom i Mletaèkom republikom, te brojnim srednjovjekovnim državama na prostorima zemalja jugoistoène Evrope. U XVII i XVIII stoljeæu osmanska država sve èešæe ratuje i sa susjednom Rusijom. U svim tim borbama uèestvuju sultanovi podanici iz svih pokrajina Carstva, meðu njima su nerijetko bili i Bošnjaci iz Bosanskog ejaleta. U jednom od tih ratova sa Rusijom, 1736. godine pozvani su da se bore na osmansko - ruskom frontu kod današnjeg Oèakova. Do jesenjih mjeseci 1736. godine mobilizirano je oko 10.000 ljudi. Oni su pod neposrednom komandom tadašnjeg hercegovaèkog sandžakbega Beæir-paše

Literatura

[1] Vasilj Popoviæ, Istoèno pitanje,istorijski pregled borbe oko opstanka Osmanske Carevine u Levantu i Balkanu, drugo izdanje, Sarajevo 1965, 81 (dalje: V. Popoviæ, Istoèno pitanje).

[2] Ibidem, 80/81.

[3] Gligor Stanojeviæ, Mletaèke i dubrovaèke vijesti o austro - turskim ratovima u XVIII vijeku,Godišnjak Društva istorièara Bosne i Hercegovine, god. XVII 1966 - 1967, Sarajevo 1969, 210 (dalje: G. Stanojeviæ, Mletaèke i dubrovaèke vijesti).

[4] V. Popoviæ, Istoèno pitanje, 81.

[5] Yilmaz Oztuna, Osmansli devletli tarihi, birinci cild, Istanbul 1986, 436/, 686 (dalje: Y. Oztuna, Osmanli devletli).

[6] Joseph von Hammer, Historija Turskog (Osmanskog) carstva, 3, Zagreb 131 (dalje: J. v. Hammer, Historija).

[7] Adem Handžiæ, Bosanski namjesnik Ali paša Hekim oglu, Prilozi za orijentalnu filologiju i istoriju. jugoslovenskih naroda pod turskom vladavinom, V, 1954 -55, Sarajevo 1955, 139 (dalje A. Handžiæ, Bosanski namjesnik).

[8] J. v. Hammer, Historija, 3, 156.

[9] A. Handžiæ, Bosanski namjesnik, 140, 142.

[10] Ibidem, 141; J. v. Hammer, Historija, 3, 158.

[11] Enes Pelidija, O uèešæu Bosanaca u tursko - persijskom ratu 1727. godine, Prilozi za orijentalnu filologiju, br. 40, Sarajevo 1990., 340 (dalje: E. Pelidija , O uèešæu Bosanaca).

[12] J. v. Hammer, Historija, 3, 153; A. Handžiæ, Bosanski namjesnik, 142.

[13] J. v. Hammer, Historija, 3, 157; V. Popoviæ, Istoèno pitanje, 81.

[14] A. Handžiæ, Bosanski namjesnik, 142.

[15] V. Popoviæ, Istoèno pitanje, 81.

[16] Ismail Hakki Uzunèaršili, Osmanli tarihi, IV, cild 1. Bolum, Ankara 1995., 255 (dalje: I. H. Uzunèaršili, Osmanli tarihi); J. v. Hammer, Historija, 3, 155/6; Taib M. Okiæ, Jedan zaboravljeni istorièar XVIII veka Ahmed Hadžinesimoviæ iz Prusca, Gajret, kalendar za 1939., Sarajevo 1938.,168.

[17] Jozef Matuz, Osmansko carstvo, preveo Nenad Moaèanin, Zagreb 1992., 124 (dalje: J. Matuz, Osmansko carstvo); Omer Novljanin, Ahmed Hadžinesimoviæ, Odbrana Bosne 1736 - 1739, (Dvije bosanske kronike), Preveli i priredili dr Fehim Nametak, dr Lamija Hadžiosmanoviæ, Zenica 1994., 100/101 (dalje: O. Novljanin, A. Hadžinesimoviæ, Odbrana Bosne); I. H. Uzunèaršili, Osmanli tarihi, 256; J. v. Hammer, Historija, 3, 161.

[18] Aleksije A. Olesnicki, Bosanska vojska pod zapovjedništvom Beæir-paše

Znakovi vremena, broj 18-19, Sarajevo, 2003
Da li ste ?uli za bošnja?kog alhamijado pjesnika iz Sandžaka Sulejmana Tabakovi?a?

Poziv na saradnju

Postovani posjetioci,

Počeo je sa radom sajt Bosnjaci.rs čiji je osnovni cilj digitalizacija i postavljanje na internet baštine Bošnjaka.
Cilj nam je da u redakciju sajta uključimo što više ljudi i da objavimo što više materijala. Svi zainteresovani naučnici, književnici, fotografi, umjetnici mogu se javiti na redakcija@bosnjaci.rs da bi se dogovorili oko saradnje.
Također, pozivamo sve one koji su primijetili da neki rad nije objavljen kod nas, a da mu je tu mjesto, da nam se jave na isti mail.

Posljednji tekstovi

Aspekt Muminoviæeve kritièke filozofije

Šefket Krciæ

Utopicum kao indikacija krize humanuma

Rasim Muminoviæ

Bosna i Bošnjaci, jezik i pismo (II)

Muhsin Rizviæ

Bosna i Bošnjaci, jezik i pismo (I)

Muhsin Rizviæ

Kada prolazite kroz Sjeverin, otvorite prozor.... ili prièa o mom komšiji...

Nermin Hadzic

Pogrešna vaga

Hajro Ikiæ

Crna Bajka

Hajro Ikiæ

Sulejman Muftarevic-Heman

Ko smo mi Bošnjaci

Anonim

Poetsko

Anonim