Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/bosnjaci/public_html/db_fns.php on line 4

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/bosnjaci/public_html/db_fns.php on line 4
Bošnjaèka narodna pjesma sevdalinka - Bosnjaci

Bošnjaèka narodna pjesma sevdalinka

Autor: Mirza Sjenièanin

 

U Bosni i Hercegovini, njenim planinama i vrletnim gorama, narod je stvarao narodne napjeve koji su predmetom posebnih istraživanja postali u drugoj polovini 19. stoljeæa, a tek primjenom fonografa pribiranje graðe je dobilo nauèni karakter. Prva snimanja narodnih napjeva poèinju 1937. a dijelimo ih na seosko i varoško pjevanje. Varoško pjevanje je mnogo istraživao èehoslovaèki folklorist Ludvig Kuba. Prvi puta je došao u BiH 1893., boravio èetiri mjeseca a sakupio 1113 napjeva. Prije njega se takvim radom bavio Franjo Kuhaè iz Osijeka. Kuba je bio oduševljen bogatom skalom napjeva, od najprimitivnijeg tzv. ojkanja do istanèane nježne i raspjevane pjesme, ljubavne pjesme što se kao biser prosipa iz grla muslimanske djevojke. Za tako kratko vrijeme od èetiri mjeseca uspio je Kuba da kao niko prije istraži i zabilježi varoško pjevanje muslimanskog stanovništva - tip ljubavne pjesme poznatije pod nazivom sevdalinka, pjesme koja se pjevala iza avlijskih kapija i pendžera, pjesme koja odiše starinom i tradicijom sa prekidanjem usred rijeèi i unošenjem suglasnika "h". To je pjesma koja se izvodi na poseban naèin "poravno", "ravno", žene ih pjevaju solistièki, a muškarci èesto uz tamburu, šargiju ili samicu, a jedna melodija se može pjevati na mnogo tekstova. Takav naèin pjevanja je bio najomiljeniji. Naziv pjesma u ravan ne znaèi da je melodija ravna, ona je gipka i puna ukrasa, dobro razumljiva svakom. Akšamluk, teferièi, sijela ne idu bez pjevanja, a kad je društvo u najboljem raspoloženju zapjeva se poravna koja slušaoca dovodi do maksimalne razdraganosti. Meðu narodom se i kaže za èovjeka dobre æudi "ravno mu sve do mora".

Sevdalinke su u brojnim primjerima zapamtile odreðene liènosti, najèešæe djevojke i mladiæe èuvene zbog svoje ljepote i gizdavosti. U njima se može naæi sve ono što karakteriše takozvanu narodnu dušu: jezik, pozicije i status èlanova familije, lokalna obilježja, kulturu ishrane, odijevanja, drugim rijeèima, sve što su ljudi naše prošlosti osjeæali, kako su iskazivali te osjeæaje, o èemu su maštali i kako su gledali na svijet oko sebe. "Muslimanska lirska pjesma sevdalinka - krunski je dragulj cijele naše narodne književnosti. Sevdalinka je pjesma urbane sredine, nastala u ekonomski i materijalno stabilnijem miljeu (trgovaèko-zanatlijskom), koji je dominatno bio islamsko-orijentalni. Zahvaljujuæi tome, u sevdalinku, osobito u njezinu melodijsku strukturu, prodrli su prepoznatljivi elementi Orijenta. Lirska struktura, tip osjeæajnosti, zakoni versifikacije, simbolika, imaginacija, arhetipovi sevdalinke - svi ti elementi, pak, imaju svoj izvor u onom kulturno-tradicijskom supstratu koji leži u podlozi puèkoga naslijedstva svih triju bosanskohercegovaèkih etnokulturnih zajednica. Na svoj naèin to potvrðuje posvudašnja recepcija sevdalinke kao svoje". (IVAN LOVRENOVI

Da li ste ?uli za bošnja?kog alhamijado pjesnika iz Sandžaka Sulejmana Tabakovi?a?

Poziv na saradnju

Postovani posjetioci,

Počeo je sa radom sajt Bosnjaci.rs čiji je osnovni cilj digitalizacija i postavljanje na internet baštine Bošnjaka.
Cilj nam je da u redakciju sajta uključimo što više ljudi i da objavimo što više materijala. Svi zainteresovani naučnici, književnici, fotografi, umjetnici mogu se javiti na redakcija@bosnjaci.rs da bi se dogovorili oko saradnje.
Također, pozivamo sve one koji su primijetili da neki rad nije objavljen kod nas, a da mu je tu mjesto, da nam se jave na isti mail.

Posljednji tekstovi

Aspekt Muminoviæeve kritièke filozofije

Šefket Krciæ

Utopicum kao indikacija krize humanuma

Rasim Muminoviæ

Bosna i Bošnjaci, jezik i pismo (II)

Muhsin Rizviæ

Bosna i Bošnjaci, jezik i pismo (I)

Muhsin Rizviæ

Kada prolazite kroz Sjeverin, otvorite prozor.... ili prièa o mom komšiji...

Nermin Hadzic

Pogrešna vaga

Hajro Ikiæ

Crna Bajka

Hajro Ikiæ

Sulejman Muftarevic-Heman

Ko smo mi Bošnjaci

Anonim

Poetsko

Anonim