Prilog evidentiranju bošnjačkih spomenika kulture

Autor: Anonim

Andrejević, Andrej:
Altun-alem džamija u Novom Pazaru - Novopazarski zbornik 1/1977. (121-136 str.)

Andrejević, Andrej:
Dva novopazarska amama, Godišnjak balkanološkog instituta, Balkanica VII, Beograd, 1976. (291-307 + 8 str.)

Andrejević, Andrej:
Islamska monumentalna umetnost XVI veka u Jugoslaviji - Beograd, 1984.

Andrejević, Andrej:
Spomenici islamske umetnosti: džamije, amami, tvrđave, groblja Gazilar - Novi Pazar I okolina, Beograd 1969 (159-214 str.)

Cvetić, Emil I.:
Novopazarski Sandžak - Mala naučna biblioteka br. 2, Jagodina 1909, 1912 (1-2, 26, 27, 97 str.)

Čar-Drnda, Hatidža:
Osnivanje Novog Pazara i njegov razvitak do kraja XVI stoljeća - Novopazarski zbornik broj 8/ 1984, Novi Pazar (77-102 str.)

Čubrilović, Vasa:
Poreklo muslimanskog plemstva u Bosni i Hercegovini - Jugoslovenski istorijski časopis, godina I, svezak 3-4, 1935. (368-403 str.)

Ćulafić, Vukman:
Stari putevi, hanovi i hanska privreda u Sandžaku - Simpozijum "Seoski dani Sretena Vukosavljević a" IX, Prijepolje (117-138 str.)

Gravje, Gaston:
Novopazarski Sandžak - "Književni glasnik" 1912 -1913, Beograd - (reprint) Novi Pazar, 1977.
(Hanovi i karavanseraji)

Đorđević, Slobodan:
Zaštita spomenika kulture u sjeničkom kraju - Zbornik Sjenice 1/1985, Sjenica, 1985. (56-
66)

Đorđević, Slobodan:
Hamam u Novom Pazaru - Raška baština 1, Kraljevo 1975. (137-144 str.)

Đurić - Zamolo D.:
Džamije u užoj Srbiji iz XIV - XIX veka - Gradska kultura na Balkanu, Balkanološki institut
Beograd, 1984, posebna izdanja, knjiga 20

Evlija Čelebija:
Putopis - Odlomci o jugoslovenskim zemljama, prevod H. Šabanovića, Sarajevo 1967. (Novi
Pazar - Jeni Pazar i drugo)

Grujić, R.:
Kada su građena kamena utvrđenja Novog Pazara - Glasnik Srpskog kraljevskog naučnog
društva XV, 1935.

Hadžibegić, Hamid:
Islamizacija Bosne i hercegovine i porijeklo bosansko-hercegovačkih muslimana - Sarajevo,
1940.

Hadži-Vasiljević, I.:
Muslimani naše krvi u južnoj Srbiji - Beograd, 1924.

Kadijević, Aleksandar:
O proučavanju i vrednovanju graditeljskog nasleđa novijeg doba u Novom Pazaru - Novopazarski zbornik br 19, Novi Pazar, 1995. (193-203 str.)

Kaleši, Hasan:
Najstariji vakufski dokumenti na arapskom jeziku - Priština, 1974. (Han u vakufu Muslihudina
Al - madinija u Novom Pazaru)

Kreševljaković, Hamdija:
Hanovi i karavanseraji u Bosni i Hercegovini - Sarajevo, 1957. (karta mjesta Novi Pazar,
Sjenica, Raška)

Koničanin, Omer:
Novopazarska čaršija - Novopazarski zbornik broj 17, Novi Pazar, 1993. (129- 146 str.)

Krunić, Jovan:
Sjenica - nasleđena arhitektura i struktura plana varoši - Novopazarski zbornik 4/ 1980.
(65-110 str.)

Milojević, Borivoje:
Pešter i Sjenica - Glasnik Geografskog društva 5/1921. (80-93 str.)

Mujezinović, Mehmed:
Muslimanski epigrafski spomenici Novog Pazara - Novopazarski zbornik 1/1977. (137 -155
str.)

Mušović, Binasa:
Derviška tekija u Novom Pazaru - Novopazarski zbornik br. 21, Novi Pazar, 1997. (147-156
str.)

Mušović, Ejup:
Amir-agin han - Politika od 18. 03. 1973.

Mušović, Ejup:
Isa-begov hamam u Novom Pazru - "Ibarske novine" broj 749, od 12. 01. 1968. Kraljevo

Mušović, Ejup:
Novi Pazar i njegovi kulturno istorijski spomenici - Srbija - znamenitosti i lepote, Beograd, 1965.

Mušović, Ejup:
Novopazarski bezistan - "Raška baština 2", Kraljevo, 1980. (189-191 str.)

Mušović, Ejup:
Hanovi i selamluci u Novom Pazaru - "Bratstvo" broj 470, Novi Pazar, 1980.

Mušović, Ejup:
Islamski spomenici Novog Pazara - Novopazarski zbornik 9/1985, Novi Pazar, (67-97 str.)

Pavićević - Popović, Radmila; Milošević, Spomenka:
Tuzinjski stanovi na Pešteri - Zbornik Sjenice br. 6-7, Sjenica, 1991. (99-129 str.)

Premović - Aleksić, Dragica; Vujović, Slavica:
Novopazarska tvrđava - Novopazarski zbornik br. 23, Novi Pazar, 1999. (135-154)

Radovanović, Miloš:
Novopazarska čaršija, bezistani, mostovi (analiza urbanih sklopova), Novopazarski zbornik
br. 15, Novi Pazar, 1991. (66-79 str.)

Radovanović, Miloš:
Novopazarske mahale - Novopazarski zbornik br. 16, Novi Pazar, 1992. (45-54 str.)

Rašljanin, Senko:
Javne česme u Novom Pazaru - Novopazarski zbornik br. 10, Novi Pazar, 1986. (181-195 str.)

Šušević, Izudin:
Vakufi u Novom Pazaru u XVI stoljeću - Novopazarski zbornik broj 3/1979, Novi Pazar (77-86
str.)

Šušević, Izudin:
Novopazarska tvrđava u "Malye" defterima - Novopazarski zbornik broj 5/1981, Novi
Pazar (31-39 str.)

Vrcić, Asim:
Selamluci u Sjenici u XIX i XX vijeku - Zbornik Sjenice br. 12- 13, Sjenica, 2002. (66-71 str.)

Vučković, Veljko:
Lejlek džamija u Novom Pazaru - "Raška baština" 2, Kraljevo, 1980. (315-317 str.)

Vučković, Jevto:
Karavanski i trgovački putevi, hanovi i trgovina stokom na Sjeničko-pešterskoj visoravni - Novopazarski zbornik broj 24, Novi Pazar, 2000. (95-119 str.)

Vujović, Slavica:
Mekteb uz Altun-alem džamiju u Novom Pazaru - Novopazarski zbornik broj 14, Novi Pazar,
1990. (67-79 str.)

Vujović, Slavica; Vrcić, Asim; Čubrić, Rajko:
Spahovića kuća u Sjenici - Zbornik Sjenice br. 9-10, Sjenica, 1993. (59-71 str.)

Zdravković, I.:
Izbor građe za proučavanje spomenika islamske arhitekture u Jugoslaviji, Beograd, 1964.

Zlatar, Behija:
Popis vakufa u Bosni iz prve polovine XVI vijeka - Prilozi za orijentalnu filologiju Orijentalnog
instituta u Sarajevu, XX - XXI, Sarajevo, 1974. ( 109-158. str.)

 

Bošnjačka riječ br.2., [Novi Pazar] 2006, str. 8-9
Da li ste èuli za bošnjaèkog alhamijado pjesnika iz Sandžaka Sulejmana Tabakoviæa?

Poziv na saradnju

Postovani posjetioci,

Počeo je sa radom sajt Bosnjaci.rs čiji je osnovni cilj digitalizacija i postavljanje na internet baštine Bošnjaka.
Cilj nam je da u redakciju sajta uključimo što više ljudi i da objavimo što više materijala. Svi zainteresovani naučnici, književnici, fotografi, umjetnici mogu se javiti na [email protected] da bi se dogovorili oko saradnje.
Također, pozivamo sve one koji su primijetili da neki rad nije objavljen kod nas, a da mu je tu mjesto, da nam se jave na isti mail.

Posljednji tekstovi

Kada prolazite kroz Sjeverin, otvorite prozor.... ili prica o mom komsiji...

Nermin Hadzic

Pogrešna vaga

Hajro Ikiæ

Crna Bajka

Hajro Ikiæ

Ćilimarstvo u sjeničkom kraju

Sulejman Muftarevic-Heman

Ko smo mi Bošnjaci

Muhamed Filipovic

Poetsko „Kolo prijatelja“

Anonim

Slovo o bogomilima Sandžaka

Redžep Škrijelj

Rožaje u KÂMÛSU'L-AL'ÂM-u Šemsettina Samija

Redžep Škrijelj

Zlatan Čolaković ( Zagreb,13. II 1955- Boston 20.XII 2008)

Šerbo Rastoder

Bosanska crkva: Novo tumačenje

Muhedin Fijuljanin